Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a publicat pentru consultare publică proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea /corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”.

Referinţe anexate:
Proiect ordin
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Referat de aprobare 

- publicitate -