Regulamentul de desfăsurare a concursului / examenului pentru inspectorii antifraudă ANAF (proiect HG)

38

ANAF a publicat în secţiunea transparenţă decizională proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfăsurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Potrivit proiectului de HG, concursul sau examenul constă în 4 etape, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul;
d) evaluarea psihologică complexă şi de integritate.

Referinţe anexate:
Proiect Hotarare Guvern

- Publicitate -