Modificări fiscale aplicabile de la 1 septembrie 2013

209

Prin OG 16/2013 au fost aprobate o serie de modificări şi completări ale Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin HG 613/2013, publicată în 22 august 2013, a fost aprobată modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa 16/2013.

Pe 14 august 2013, MFP a publicat proiectul de Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, care cuprinde alte modificări la Codul fiscal, precum şi la Codul de procedură fiscală. MFP precizează în nota de fundamentare că modificarea Codului fiscal este determinată de necesitatea efectuării unor corelări tehnice ca urmare a modificărilor aprobate prin Ordonanţa 16/2013.

Principalele modificări reglementate de OG 16/2013 sunt cota redusă de taxă pe valoarea adăugată (TVA), operaţiunile pentru care se aplică măsurile de simplificare la TVA şi accizarea altor categorii de produse, prevederi care se vor aplica începând cu 1 septembrie 2013.

1. Se aplică cota redusă de TVA de 9% la livrarea de bunuri cum sunt:
– toate sortimentele de pâine, precum şi următoarele specialităţi de panificaţie: cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzeluţe şi împletituri, care se încadrează în grupa de produse de brutărie la codul CAEN/CPSA 1071;
– făină albă de grâu, făină semialbă de grâu, făină neagră de grâu şi făină de secară, care se încadrează la codul CAEN/CPSA 1061;
– triticum spelta, grâu comun şi meslin, care se încadrează la codul NC 1001 99 00 şi secară, care se încadrează la codul NC 1002 90 00.

2. Se aplică măsurile de simplificare (taxarea inversă) prevăzute la art. 160 din Codul Fiscal şi pentru următoarele operaţiuni:
– livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă.
Comerciantul persoană impozabilă reprezintă persoana impozabilă a cărei activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de gaz, de energie electrică şi de energie termică sau agent frigorific, o reprezintă revânzarea de astfel de produse şi al cărei consum propriu de astfel de produse este neglijabil.
Pentru a aplica taxarea inversă, furnizorul de energie electrică trebuie să obţină din partea cumpărătorului dovada că acesta este un comerciant persoană impozabilă, respectiv:
– licenţa de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice, care atestă calitatea de comerciant de energie electrică a cumpărătorului;
– declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că activitatea sa principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul său propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil.
– transferul de certificate verzi.
Potrivit art. 2 lit. h) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de producere a energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, certificatul verde reprezintă titlul ce atestă producerea din surse regenerabile de energie a unei cantităţi de energie electrică.

Atenţie! Prevederile referitoare la aplicarea taxării inverse pentru livrările de cereale şi plante tehnice, livrarea de energie electrică şi transferul de certificate verzi se aplică până la 31 decembrie 2018 inclusiv.

PROIECT OG: Taxarea inversă se aplică şi în situaţia tranzacţiilor realizate pe Piaţa pentru Ziua Următoare şi pe Piaţa Intrazilnică de energie electrică. Sunt menţionate distinct fiecare categorie de comercianţi persoane impozabile care vor intra sub incidenţa acestei măsuri.

3. Vor fi supuse accizelor extinzându-se sfera produselor cu acciză nearmonizată următoarele categorii de bunuri:
– bijuterii din aur şi/sau platină cu codul NC 7113 19 00, cu excepţia verighetelor. Acciza este de 1 euro/gram pentru bijuteriile cu până la 14 K şi de 2 euro/gram pentru cele de peste 14K.
– confecţii de blănuri naturale, cu codurile NC: 4303 10 10 şi 4303 10 90. Acciza este între 50 şi 1.200 euro/bucată, în funcţie de costul de achiziţie sau producţie al blănurilor.
– iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement, cu codurile NC: 8903 91, 8903 92 şi 8903 99, cu excepţia celor destinate utilizării în sportul de performanţă. Acciza este între 500 euro/metru liniar pentru iahturile şi navele care au lungimea egală sau mai mare de 8 metri şi de 10 euro/CP pentru navele cu motor peste 100CP.
– autoturisme şi autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achiziţionate intracomunitar noi sau rulate, cu codurile NC: 8703 23, 8703 24 şi 8703 33, a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm cubi. Acciza este de 1 euro/cm cub.
– arme de vânătoare şi arme de uz personal, altele decât cele de uz militar sau de uz sportiv, cu codurile NC: 9302 00 00, 9303, 9304 00 00. Acciza este între 50 şi 1.500 euro/bucată, în funcţie de costul de achiziţie al armelor.
– cartuşe cu glonţ şi alte tipuri de muniţie pentru armele de vânătoare şi armele de uz personal, cu codurile NC: 9306 21, 9306 29, 9306 30. Acciza este între 0,1 şi 0,4 euro/bucată.

PROIECT OG:
– Se introduce acciza pentru motoarele de peste 100 CP destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement (10 euro/CP)
– persoanele fizice vor datora accize pentru vehicule şi motoare cu peste 100 CP destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement;
– asigurarea cadrului legal care permite restituirea accizelor şi pentru produsele nou introduse în sfera de aplicare a accizelor nearmonizate;
– definirea momentului exigibilităţii accizelor pentru produsele nou introduse în sfera de aplicare a accizelor nearmonizate;
– stabilirea termenului de plată a accizelor pentru produsele nou introduse în sfera de aplicare a accizelor nearmonizate.

4. Începând cu 1 septembrie 2013, se va majora şi acciza la alcoolul etilic de la 750 euro/hl alcool pur la 1.000 euro/hl alcool pur.

 

- Publicitate -