MFP anunţă că ca a publicat online la secţiunea Ajutor destat/HG nr.274/2013 Instrucţiunile privind completarea on-line a “Cererii de acord pentru finanţare în baza HG 274/2013”.

De asemenea, pe mfinante.ro a fost publicat GHIDUL SOLICITANTULUI (Revizia 2 din 22-08-2013) “Schema de ajutor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii” instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare – Revizia 2 -.

Referinţe anexate:
– articol despre Finanțare nerambursabilă pentru investiţiile realizate de IMM-uri şi crearea de locuri de muncă | Schema de ajutor de minimis
Instrucţiunile privind completarea on-line a “Cererii de acord pentru finanţare în baza HG nr.274/2013”
Ghidul solicitantului emis în aplicarea H.G. nr.274/2013, cu modificările şi completările ulterioare – Revizia 2

- publicitate -