20 septembrie 2013 | Bucureşti, Hotel Intercontinental (Sala Rapsodia)

Proiect ContaPlus va organiza pe 20 septembrie 2013 cel mai important eveniment al anului din domeniul achiziţiilor publice, conferinta naţională „Achiziţiile publice în România”.

CFNET este partener media al acestui eveniment despre achiziţiile publice din România. 10% discount

In prezidiu se vor afla personalităţi cheie ale principalelor instituţii din domeniu: Eugen TEODOROVICI (Ministrul Fondurilor Europene), Bogdan – Paul DOBRIN (Preşedinte ANRMAP), Dominic DUMITRU (Director General UCVAP), Victor ALISTAR (Director Executiv Transparency International Romania), Cicerone STAN (Director Direcţia Supraveghere şi Evaluare ANRMAP), Adela VOICU (Şef Serviciu – Serviciul Autorizare POR), precum şi experti de renume in sectorul achiziţiilor publice precum Constantin COSTACHE, Corneliu BURADA, Violeta ŞTEFĂNESCU şi Cezarina FĂLAN.

TEMATICA:

I  Noutăţi legislative privind achiziţiile publice:

–  Cele mai recente modificări ale OUG nr. 34/2006 şi schimbările preconizate. Noile directive europene privind achiziţiile publice şi impactul acestora asupra sistemului achiziţiilor publice din România: ce se modifică şi cum?

–  Pragurile valorice pe plan european şi naţional – implicaţii practice ale creşterii pragului valoric naţional la 30.000 de euro pentru furnizare şi servicii şi la 100.000 de euro pentru lucrări – deblocarea achiziţiilor sau punct nevralgic al sistemului?

–   O bună planificare – element vital al reuşitei achiziţiilor publice. Programul anual al achiziţiilor publice – cât de mult este respectată planificarea?

–  Cum se estimează valoarea unui contract de achiziţie publică? Legătura dintre obiectul contractului şi codul CPV.

–  Privire specială asupra contractelor de lucrări:

  •  contractele de tip FIDIC;
  • modul de calcul al diverselor şi neprevăzutelor; impactul asupra art. 122 lit. i) şi 252 lit. j);

–  Autorităţile cu rol decizional în domeniul achiziţiilor publice: sistem coerent sau opinii contradictorii? Detalierea rolului ANRMAP, UCVAP, CNSC şi al instanţelor judecătoreşti;

–  Documentaţia de atribuire – privire specială asupra criteriilor de calificare şi selecţie. Evitarea cerinţelor restrictive – rolul ANRMAP şi răspunderea acestuia;

–  Clarificare sau erată? Criterii de alegere şi consecinţe practice;

–  Subcontractarea – dispoziţii legale, limite, situaţii practice;

–  Contestaţii, arbitraj şi acţiuni în instanţă;

–  Conflictul de interese – implicaţiile reglementării neunitare.

II  Managementul riscurilor în achiziţiile publice:

–  Riscuri identificate în planificarea achiziţiilor publice, în cadrul procedurii de atribuire şi în derularea contractelor de achiziţii publice.

III  Achiziţiile publice derulate în cadrul proiectelor cofinanţate din fonduri  europene – element de impulsionare sau frână?

–  Principalele puncte nevralgice:

  • documentaţia de atribuire: cine răspunde pentru corecţiile financiare aplicate din cauza criteriilor  restrictive validate de ANRMAP?
  • derularea procedurii de atribuire: rolul şi răspunderea UCVAP;
  •  executarea contractului de achiziţie: problema actelor adiţionale;

–   Achiziţiile efectuate de beneficiarii privaţi de fonduri europene.

IV   Comunicarea interdepartamentală şi interinstituţională în procesul de achiziţie publică

PROGRAM
09:00 – 09:30 – Welcome coffee
09:30 – 12:00 – SESIUNEA I (Dezbateri)
12:00 – 13:00 – Lunch break
13:00 – 15:15 – SESIUNEA II (Dezbateri)
15:15 – 15:30 – Coffee break
15:30 – 17:00 – SESIUNEA III (Dezbateri)

Taxa de participare: 400 lei + TVA  / 360 lei + TVA prin CFNET

Taxa conţine: mapa de lucru, coffee break, lunch break.

Bonus: participanţii vor primi, gratuit, pachetul carte + CD Ghidul finanţărilor europene – de la idee la proiect! (5 CD-uri audio + carte + glosar cu cei mai utilizaţi termeni)

Înscrierile se fac în baza formularului solicitat la numarul de telefon: 0735.211.513, la adresa de e-mail: office@proiect-contaplus.ro sau folosinf formularul de mai jos (10% discount dacă vă înregistrați prin CFNET).

 

- Publicitate -