CONFERINȚA NAȚIONALĂ „Achiziţiile publice în România” ediţia a VI-a | 20 septembrie 2013

51

20 septembrie 2013 | Bucureşti, Hotel Intercontinental (Sala Rapsodia)

Proiect ContaPlus va organiza pe 20 septembrie 2013 cel mai important eveniment al anului din domeniul achiziţiilor publice, conferinta naţională „Achiziţiile publice în România”.

- Publicitate -

CFNET este partener media al acestui eveniment despre achiziţiile publice din România. 10% discount

In prezidiu se vor afla personalităţi cheie ale principalelor instituţii din domeniu: Eugen TEODOROVICI (Ministrul Fondurilor Europene), Bogdan – Paul DOBRIN (Preşedinte ANRMAP), Dominic DUMITRU (Director General UCVAP), Victor ALISTAR (Director Executiv Transparency International Romania), Cicerone STAN (Director Direcţia Supraveghere şi Evaluare ANRMAP), Adela VOICU (Şef Serviciu – Serviciul Autorizare POR), precum şi experti de renume in sectorul achiziţiilor publice precum Constantin COSTACHE, Corneliu BURADA, Violeta ŞTEFĂNESCU şi Cezarina FĂLAN.

TEMATICA:

I  Noutăţi legislative privind achiziţiile publice:

–  Cele mai recente modificări ale OUG nr. 34/2006 şi schimbările preconizate. Noile directive europene privind achiziţiile publice şi impactul acestora asupra sistemului achiziţiilor publice din România: ce se modifică şi cum?

–  Pragurile valorice pe plan european şi naţional – implicaţii practice ale creşterii pragului valoric naţional la 30.000 de euro pentru furnizare şi servicii şi la 100.000 de euro pentru lucrări – deblocarea achiziţiilor sau punct nevralgic al sistemului?

–   O bună planificare – element vital al reuşitei achiziţiilor publice. Programul anual al achiziţiilor publice – cât de mult este respectată planificarea?

–  Cum se estimează valoarea unui contract de achiziţie publică? Legătura dintre obiectul contractului şi codul CPV.

–  Privire specială asupra contractelor de lucrări:

  •  contractele de tip FIDIC;
  • modul de calcul al diverselor şi neprevăzutelor; impactul asupra art. 122 lit. i) şi 252 lit. j);

–  Autorităţile cu rol decizional în domeniul achiziţiilor publice: sistem coerent sau opinii contradictorii? Detalierea rolului ANRMAP, UCVAP, CNSC şi al instanţelor judecătoreşti;

–  Documentaţia de atribuire – privire specială asupra criteriilor de calificare şi selecţie. Evitarea cerinţelor restrictive – rolul ANRMAP şi răspunderea acestuia;

–  Clarificare sau erată? Criterii de alegere şi consecinţe practice;

–  Subcontractarea – dispoziţii legale, limite, situaţii practice;

–  Contestaţii, arbitraj şi acţiuni în instanţă;

–  Conflictul de interese – implicaţiile reglementării neunitare.

II  Managementul riscurilor în achiziţiile publice:

–  Riscuri identificate în planificarea achiziţiilor publice, în cadrul procedurii de atribuire şi în derularea contractelor de achiziţii publice.

III  Achiziţiile publice derulate în cadrul proiectelor cofinanţate din fonduri  europene – element de impulsionare sau frână?

–  Principalele puncte nevralgice:

  • documentaţia de atribuire: cine răspunde pentru corecţiile financiare aplicate din cauza criteriilor  restrictive validate de ANRMAP?
  • derularea procedurii de atribuire: rolul şi răspunderea UCVAP;
  •  executarea contractului de achiziţie: problema actelor adiţionale;

–   Achiziţiile efectuate de beneficiarii privaţi de fonduri europene.

IV   Comunicarea interdepartamentală şi interinstituţională în procesul de achiziţie publică

PROGRAM
09:00 – 09:30 – Welcome coffee
09:30 – 12:00 – SESIUNEA I (Dezbateri)
12:00 – 13:00 – Lunch break
13:00 – 15:15 – SESIUNEA II (Dezbateri)
15:15 – 15:30 – Coffee break
15:30 – 17:00 – SESIUNEA III (Dezbateri)

Taxa de participare: 400 lei + TVA  / 360 lei + TVA prin CFNET

Taxa conţine: mapa de lucru, coffee break, lunch break.

Bonus: participanţii vor primi, gratuit, pachetul carte + CD Ghidul finanţărilor europene – de la idee la proiect! (5 CD-uri audio + carte + glosar cu cei mai utilizaţi termeni)

Înscrierile se fac în baza formularului solicitat la numarul de telefon: 0735.211.513, la adresa de e-mail: office@proiect-contaplus.ro sau folosinf formularul de mai jos (10% discount dacă vă înregistrați prin CFNET).

 

- Publicitate -