MFP – Ministerul Finanțelor Publice reclamă într-un comunicat de presă publicat pe 30 august 2013 continuarea procesului de dezinformare a opiniei publice cu privire la declaraţia de patrimoniu şi venituri.

Comunicat MFP 30 august 2013:

În ciuda faptului că în data de 27.08.2013 Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a transmis un comunicat de presă în care a a precizat faptul că declaraţia de patrimoniu şi venituri NU trebuie depusă de toţi românii, o parte din mass-media continuă să dezinformeze opinia publică susţinând că toţi românii vor trebui sa depună declaraţii de avere începând cu 2014, ca urmare a unui proiect de ordin de ministru publicat pe site-ul MFP, în data de 26.08.2013.

Având în vedere faptul că rolul mass-media este acela de a informa corect opinia publică, MFP revine şi face următoarele precizări:

– declaraţia de patrimoniu şi venituri vizează DOAR acele persoane fizice care în urma unor verificări documentare prealabile amănunţite a tuturor informaţiilor deţinute şi obtinute de ANAF referitoare la veniturile declarate de acestea comparativ cu acumulările lor patrimoniale urmează să fie supuse unei verificări fiscale efective pentru că prezintă un risc semnificativ de nedeclarare a veniturilor realizate, fiind suspectate de evaziune fiscală;

– depunerea acestei declaraţii de patrimoniu şi venituri nu se va face de către toate persoanele fizice şi nici măcar de către toate persoanele fizice independente supuse inspecţiei fiscale obişnuite ci numai de către acele persoane fizice care, în urma verificărilor prealabile prezintă discrepanţe majore între acumulările de avere şi veniturile declarate şi intră in procedura de verificare fiscală

De asemenea, atragem atenţia asupra faptului că depunerea declaraţiei se face numai la cererea organului fiscal, potrivit art. 109^1, alin. (5^1):
(5^1) Persoana supusã verificãrii are obligaţia de a depune o declaraţie de patrimoniu şi venituri la solicitarea organului fiscal.

Subliniem faptul că reglementarea verificării fiscale a persoanelor fizice, bazatã pe metodele indirecte de control, s-a realizat încă din 2010, prin OUG nr.117.

Totodata, atragem atenţia asupra faptului că procedura de aplicare a metodelor indirecte de control şi a selectării persoanelor supuse controlului pe baza analizei de risc, a fost aprobată în 2011 prin HG nr. 248 şi, respectiv, HG nr.773.

Proiectul de ordin la care se face referire nu face decât să definească conţinutul şi modelul propriu zis al declaraţiei de patrimoniu, conform art. 109^1, alin.5^2 deja existent în Codul de Procedură Fiscală:
(5^2) Elementele de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana supusă verificării, precum şi modelul declaraţiei se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Aprobarea modelului şi continutului declaraţiei de patrimoniu este o măsură care completează ansamblul de acţiuni pe care Ministerul de Finanţe le desfăşoară în prezent în vederea combaterii şi diminuării evaziunii fiscale.

Comunicat MFP 27 august 2013:

Ref: informaţiile vehiculate în mass-media potrivit cărora toţi românii vor trebui să depună declaraţii de avere din 2014

Declaraţia de patrimoniu şi venituri trebuie depusă doar de persoanele fizice suspectate de evaziune fiscală şi care sunt supuse verificării fiscale demarată în urma descoperirii unor discrepanţe majore între acumulările de avere şi veniturile declarate.

Depunerea declaraţiei se face doar la cererea organului fiscal. Prin urmare NU toţi românii vor trebui să depună declaraţii de avere începând cu 2014.

Formularul declaraţiei de patrimoniu şi venituri prevăzut în anexă la proiectul de ordin postat pe site-ul MFP vizează strict acele persoane fizice care în urma unor verificări documentare prealabile amănuntiţe a tuturor informaţiilor deţinute şi obţinute de ANAF referitoare la veniturile declarate de acestea comparativ cu acumulările lor patrimoniale urmează să fie supuse unei verificări fiscale efective pentru că prezinta un risc semnificativ de nedeclarare a veniturilor realizate.

În concluzie, solicitarea depunerii acestei declaraţii de patrimoniu şi venituri nu se va face către toate persoanele fizice şi nici măcar către toate persoanele fizice independente supuse inspecţiei fiscale obişnuite ci numai către acele persoane fizice care în urma verificărilor prealabile prezintă discrepanţe majore între acumulările de avere şi veniturile declarate.

În proiectul de Ordin publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor, în data de 26.08.2013, se aprobă doar modelul declaraţiei de patrimoniu şi de venituri, precum şi elementele de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale.

Procedura de verificare a persoanelor fizice este deja prevăzuta în Codul de procedură fiscală, la Capitolul 3, Art. 109^1 – Reguli privind verificarea persoanelor fizice iar proiectul de Ordin nu face decât să definească conţinutul şi modelul propriu zis al declaraţiei de patrimoniu.

Prin urmare, aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei de patrimoniu este o măsură care completează ansamblul de acţiuni pe care Ministerul de Finanţe le desfăşoară în prezent în vederea combaterii şi diminuării evaziunii fiscale.

- Publicitate -