Consultant fiscal – Teste grilă examen și răspunsuri 2007-2014

12173

Începând cu anul 2007, Camera Consultanților Fiscali organizează examen de atribuire a calității de consultant fiscal, iar începând cu anul 2014, pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent. Pentru a deveni consultant fiscal autorizat, persoanele interesate trebuie sa promoveze un examen cu 40 de întrebări tip grilă. Pentru promovarea examenului trebuie răspuns corect la cel puțin 32 de întrebări.

TESTE GRILĂ EXAMEN CONSULTANT FISCAL 2007-2014

2014-noiembrie-grile-consultant-fiscal

2013-noiembrie-grile-consultant-fiscal

2012-noiembrie-grile-consultant-fiscal

2012-iulie-grile-consultant-fiscal

2011-grile-consultant-fiscal

2010-noiembrie-grile-consultant-fiscal

2010-martie-grile-consultant-fiscal

2009-octombrie-grile-consultant-fiscal

2009-martie-grile-consultant-fiscal

2008-oct-grile-consultant-fiscal

2008-martie-grile-consultant-fiscal

2007-dec-grile-consultant-fiscal

2007-iun-grile-MFP-consultant-fiscal

TESTE GRILĂ EXAMEN CONSULTANT FISCAL ASISTENT 2014

2014-noiembrie-consultant-fiscal-asistent

 

Potrivit art. 4 din OG nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, ACTUALIZATA 2014, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

(1) Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, candidaţii:
a) să fie licenţiaţi ai unei facultăţi cu profil economic;
b) să aibă o experienţă profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activităţi:
bl) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscale;
b2) administrare fiscală;
b3) elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;
b4) activitate financiar-contabilă;
b5) activitate didactică universitară în domeniul finanţelor publice, fiscalitate, politici fiscale şi bugetare, contabilitate financiară, finanţele instituţiilor publice;
b6) activitate de consultant fiscal asistent;
c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârşirea unor infracţiuni sancţionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum şi alte infracţiuni în legătură cu exercitarea activităţilor prevăzute la lit. b);
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

(2) Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent:
a) să aibă calitatea de licenţiat al unei instituţii acreditate de învăţământ superior cu durata stabilită de lege;
b) să aibă o experienţă profesională de minimum 2 ani;
c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârşirea unor infracţiuni sancţionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum şi alte infracţiuni în legătură cu exercitarea activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. b);
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

Situația examenelor – consultant fiscal 01-10-2015

situatie_examene_CF_oct2015

Situația examenelor – consultant fiscal 30-09-2014

situatie_examene_consultant_CCF2013

Situația examenelor – consultant fiscal 30-01-2013

situatie_examene-consultant-fiscal

- Publicitate -

1 COMENTARIU