Prețuri de transfer: Studiul de comparabilitate realizat de inspectorii fiscali – comentarii privind Decizia DGFP soluționarea contestații

758

În cele ce urmează vom prezenta un studiu de caz elaborat de specialiştii Viboal FindEx privind rezultatul unei inspecţii fiscale ce a vizat controlul preţurilor de transfer, faptele şi argumentele contribuabilului cu privire la preţurile de transfer practicate şi soluţionarea acesteia de către Biroul Soluţionare Contestaţii – DGFP Arad.

Circumstanţe aferente contribuabilului

Societatea analizată comercializează mezeluri produse de societatea mamă de naționalitate ungară, toate produsele fiind vândute exclusiv prin intermediul rețelelor de comerț modern (supermarketuri). Perioada supusă inspecției prețurilor de transfer a cuprins 17.11.2009 – 31.12.2011. În decursul acestei perioade societatea analizată a înregistrat pierdere fiscală.  Societatea mamă vinde produse similare atât către societatea română, cât și către alte societăți independente, iar prețurile de vânzare practicate în relație cu societatea română sunt inferioare celor practicate în relație cu clienți neafiliați.

Societatea analizată a prezentat un dosar al prețurilor de transfer structurat pe șase capitole, după cum urmează: caracteristici și tendințe în industria alimentară, prezentarea grupului, prezentarea societății, analiza funcțională, prezentarea metodelor de prețuri de transfer și analiza economică. Din perspectiva autorităților fiscale dosarul nu a prezentat toate informațiile prevăzute de lege și dosarul a fost considerat a fi incomplet. În acest sens, a fost transmisă o notă explicativă prin care s-a solicitat completarea informațiilor lipsă din dosarul de prețuri de transfer.

În cadrul dosarului de prețuri de transfer justificarea prețurilor de transfer s-a bazat pe prezentarea unui studiu de comparabilitate și pe comparația de prețuri. Studiul de comparabilitate a avut în vedere raportarea profitabilității înregistrate de societatea analizată la profitabilitatea raportată de societăți similare din România și a fost realizat utilizând o bază de date. Comparația de prețuri a avut în vedere raportarea prețurilor practicate între societatea analizată și societatea-mamă la prețurile practicate între societatea-mamă și clienți neafiliați ai acesteia, în același punct din lanțul de distribuție. Atât studiul de comparabilitate, cât și comparația de prețuri au indicat faptul că prețurile sunt la nivel de piață.

Fapte şi argumentare la nivelul ANAF

Autoritățile fiscale au examinat au considerat că dosarul de prețuri de transfer este incomplet din următoarele motive:

  • Dosarul nu prezenta situațiile financiare ale societății mamă și ale firmelor din grup,
  • Nu au fost prezentate contracte încheiate între societatea analizată și societatea mamă și nici contracte încheiate între alte societăți din grup și clienți independenți din cauza caracterului confidențial al acestora.
  • La nivelul grupului nu există o politică scrisă privind prețurile de transfer.

Întrucât dosarul prezentat a fost catalogat ca fiind incomplet, iar explicațiile suplimentare nu au reușit să aducă clarificări, autoritățile fiscale au procedat la interogarea bazei de date Orbis pentru a estima intervalul de piață la care ar trebui raportate prețurile de transfer. Au fost utilizate criterii de selecție precum obiectul de activitate, localizarea geografică, numărul de salariați, absența afilierii la un grup de firme. În final autoritățile fiscale au stabilit un eșantion compus din cinci societăți comparabile din Uniunea Europeană. Pentru acest eșantion de societăți s-a calculat profitabilitatea și s-a raportat la profitabilitatea societății analizate. Au fost stabilite venituri suplimentare pentru întreaga perioadă 2009-2011 și s-au calculat penalizări de întârziere.

Fapte şi argumentare la nivelul contribuabilului

În vederea argumentării prețurilor de transfer practicate, societatea analizată a realizat un studiu de comparabilitate într-o bază de date și a raportat profitabilitatea sa la profitabilitatea altor societăți din România. În același timp, marja comercială medie practicată de societatea analizată în raport cu societatea mamă a fost de 13,53% în perioada analizată, cu mult peste marja comercială înregistrată de societăți similare din România.

În același timp, societatea analizată a descris în detaliu procedura de listare a produselor comercializate în cadrul canalelor de distribuție moderne (supermarketuri). Listarea produselor reprezintă un cost inițial suportat de către orice comerciant/producător care dorește să comercializeze produsele în cadrul supermarketurilor. Procedura presupune costuri inițiale semnificative care se recuperează într-o perioadă amplă prin volumul crescut de desfacere.

Societatea analizată a contestat de asemenea raportarea la societăți din cadrul Uniunii Europene, în condițiile în care există suficiente societăți comparabile în spațiul național, așa cum a fost prezentat în cadrul dosarului de prețuri de transfer.

Rezultatul contestației și opinia Viboal FindEx

Organul de soluționare a contestației a constatat că verificarea prețurilor de transfer s-a efectuat fără a lua în considerare circumstanțele aferente contribuabilului și fără a se asigura o comparabilitate suficientă între societatea analizată și firmele indicate în intervalul de piață. Studiul de comparabilitate realizat de inspectorii fiscali nu indică dacă în analiza firmelor cuprinse în intervalul de piață a fost considerată strategia de afaceri specifică societății analizată, respectiv strategia de pătrundere pe piață și înregistrarea unor costuri semnificative în vederea pătrunderii pe piață. Prin urmare, a fost desființată decizia de impunere și s-a dispus reverificarea de către o altă echipă de inspecție fiscală.

În primul rând, constatăm cu satisfacție că la nivel administrativ a fost luată o decizie echilibrată și că a fost examinată în mod obiectiv argumentația furnizată de către societatea analizată. Considerăm că este foarte probabil ca analiza caracteristicilor și tendințelor în industria alimentară să fi contribuit la fundamentarea raționamentului expus de societatea analizată. O analiză a industriei realizată în mod responsabil constituie un element de bază al explicării profitabilității și factorilor care afectează profitabilitatea în industrie, dar și al indicării categoriilor și tipologiilor de societăți care activează în industrie, servind la o identificare a celor care prezintă cea mai ridicată comparabilitate cu societatea analizată. În același timp, asistăm la o recunoaștere a importanței asigurării comparabilității prin prisma tuturor factorilor de comparabilitate prezentați în Ordinul 222/2008, inclusiv a strategiei de afaceri: caracteristicile bunurilor/serviciilor, termenii contractuali, analiza funcțiilor/riscurilor/activelor, strategia de afaceri și circumstanțele economice. O greșeală frecvent întâlnită, chiar și în cazul master-file-urilor pregătite la nivel de grup se referă la importanța scăzută acordată unor factori de comparabilitate precum strategia de afaceri sau chiar funcțiile și riscurile asumate, pe fondul informațiilor insuficiente, ceea ce conduce la acceptarea incorectă a unor societăți ca fiind comparabile.

În al doilea rând constatăm că în cadrul controlaelor se pune un accent deosebit pe aspecte de formă – precum existența unei politici de prețuri de transfer în cadrul grupului. Deși nu este obligatoriu ca un grup de firme să aibă o politică de prețuri de transfer, constatăm că absența acesteia a condus la aprecierea dosarului de prețuri de transfer ca fiind incomplet.

Un aspect care merită consemnat se referă la desconsiderarea analizei efectuate de către contribual la nivelul pieței naționale, în concordanță cu ierarhizarea impusă de legislația națională (Anexa 1 la Ordinul 222/2008) și realizarea analizei la nivelul Uniunii Europene, deși existau societăți comparabile în România. În măsura în care se apreciează ca societățile din România nu sunt suficient de comparabile, considerăm că este de datoria autorității fiscale de a indica motivația acestei lipse de comparabilitate, după cum este de datoria autorității fiscale de a propune societăți cu un grad mai ridicat de comparabilitate. Totodată, considerăm că cea mai relevantă comparație se realizează prin raportare la societăți care activează în spațiul național și sunt supuse acelorași constrângeri/oportunități economice, în spiritul respectării factorului de comparabilitate privind circumstanțele economice.

 

Consultați Decizia biroului solutionare contestații

Pentru mai multe informaţii, interpretări sau servicii de preţuri de transfer, contactaţi echipa Viboal FindEx.
Vigi RaduVigi-Bogdan Radu, Transfer Pricing Partner Viboal Findex

Despre Viboal FindEx

LOGO_Viboal_Consulting_v3Viboal FindEx este un furnizor specializat în analizarea și documentarea prețurilor de transfer, parte a rețelei internaționale de practicieni în prețuri de transfer – Altus Alliance (www.altus-alliance.com).

Pentru a îmbunătăți calitatea documentațiilor livrate către clienți, examinăm cu atenție abordările autorităților fiscale, atât din România, cât și din afară, precum și reglementările emise de principalele organisme active în domeniul reglmentării prețurilor de transfer la nivel internațional. Analiza noastră devine valoare adăugată pentru client prin furnizarea de soluții adecvate, acceptate și argumentate.

Începând din 2013, Viboal FindEx a fost inclusă în anuarul World Tax redactat de către International Tax Review, anuar ce listează cele mai valoroase societăți de consultanță în domeniul fiscal din întreaga lume. În anul 2012 Viboal FindEx a fost nominalizată în cadrul premiilor europene de fiscalitate la categoriile “Best Newcomer” și “Central Europe Transfer Pricing Firm of the Year”. http://www.viboal-findex.ro/

 

- Publicitate -