MFP: Lansarea Proiectului de modernizare a administraţiei fiscale ANAF

85

Marți 11 septembrie 2013 a avut loc lansarea Proiectului de modernizare a administraţiei fiscale, desfăşurat în baza Acordului de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD).

La eveniment a participat domnul Daniel Chitoiu, viceprim-ministru, ministrul Finanţelor Publice, reprezentanţii instituţiilor publice implicate în implementarea proiectului, reprezentanţii mediului de afaceri și, din partea Băncii Mondiale, dl Alberto Leyton, Task Team Manager şi dna Stella Ilieva, Senior Adviser.

„Îmi doresc ca evaziunea fiscală din România să fie cel mult la nivelul altor state din Uniunea Europeană, iar angajaţii administraţiei fiscale să fie oneşti şi profesionişti. Eu mi-am asumat ca ministru două obiective majore: unul este reducerea semnificativă a evaziunii fiscale şi îmbunătăţirea colectării veniturilor la bugetul general consolidat. Mă interesează ca prin modernizarea activităţii agenţiei fiscale, aceste structuri să fie flexibile şi profesioniste. Vrem să evităm situaţia din prezent în care punem contribuabilii de nenumarate ori pe drumuri, să vină la administraţia fiscală ca să îşi coreleze evidenţele lor cu cele ale fiscului „, a declarat domnul ministru Daniel Chiţoiu.

Proiectul este prevăzut a se derula pe o perioadă de cinci ani şi va include îmbunătăţiri organizaţionale şi modificări ale infrastructurii informatice necesare pentru funcţionarea optimă a unui sistem informatic integrat.

Proiectul va oferi sprijin financiar şi tehnic pentru procedurile de colectare a veniturilor; tehnologie informatică şi alte tipuri de infrastructură tehnologică; pregătire profesională şi asistenţă tehnică pentru a sprijini deciziile de management din cadrul A.N.A.F. cu privire la structura organizatorică, management şi îmbunătăţirea sistemelor operaţionale.

Data prevăzută pentru intrarea în efectivitate a proiectului este 1 octombrie 2013.

Principalele obiective ale proiectului, în conformitate cu Memorandumul privind Programul multianual de modernizare a administraţiei fiscale aprobat în şedinţa Guvernului din data de 18 aprilie 2012 sunt:
– îmbunătăţirea conformării voluntare;
– combaterea fermă a evaziunii fiscale;
– creşterea eficienţei colectării.

Memorandumul prevedea şi o serie de măsuri de realizat în perioada 2012-2016, din care amintim:
– reorganizarea aparatului teritorial pe o structură regională,
– recalificarea şi redistribuirea personalului către domeniile deficitare,
– modernizarea sistemului de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
– reproiectarea proceselor de activitate ale agenţiei.

Bugetul estimat al proiectului de modernizare este de 77 mil. euro, din care:
– 70 mil. euro finanţate din împrumutul Băncii Mondiale,
– 7 mil. euro vor constitui contribuţia ANAF, concretizându-se în extinderea sau construirea unui spaţiu suplimentar pentru centrul de date (amplasarea echipamentelor IT ce se vor achiziţiona de-a lungul proiectului – 5 mil. euro), precum şi fonduri structurale europene contractate deja pentru proiectul de reinginerie a proceselor (2 mil. euro).

Structura cheltuielilor din cadrul acestui proiect, componenta BM, este următoarea:

Achiziţii echipament informatic: 50,83 mil. Euro
Achiziţii servicii tehnice: 3,39 mil. Euro
Asistenţă tehnică (consultanţă): 12,06 mil. Euro
Cursuri formare: 3,72 mil. Euro
TOTAL : 70,00 mil. Euro

Proiectul prevede organizarea unui număr de 23 achiziţii servicii de consultanţă şi 19 achiziţii bunuri (urmând a fi aplicate normele Băncii Mondiale în materie), cele mai importante, din punct de vedere al costurilor alocate, fiind:
1. Software Managementul Administrării Veniturilor – buget estimat 32 mil. euro – data estimată a atribuirii contractului: iulie 2015
2. Achiziţia de hardware/echipamente pentru: centrul primar de date, centrul secundar de date şi centrul de stocare a datelor (pilot) – buget estimat 3,8 mil. euro, data atribuire contract: iulie 2014 şi finala (inclusiv formare) – 4,7 mil euro (iulie 2017)
3. Consultanţă pentru definirea proiectului, integrare şi implementare (3,4 mil euro) – iunie 2014
4. Migrarea datelor – 2 mil. euro (februarie 2016)
5. Consolidarea reţelelor suport – 2 mil. euro (iunie 2014)
6. Chestionare anuale de evaluare (contribuabili, personalul organizaţiei, conformare), grupuri ţintă, campanii, formare în analiza rezultatelor chestionarelor – buget estimat: 1,3 mil. euro (data atribuirii contractului iulie 2014)

În urma implementării acestui proiect se aşteaptă următoarele rezultate:
• Cresterea nivelului conformării voluntare la declarare şi la plată (creştere cu 5 p.p la impozitele principale);
• Scăderea costului colectării (de la 1,1% la 0,9%);
• Creşterea satisfacţiei contribuabililor privind integritatea şi calitatea serviciilor oferite (creştere cu 15%).

În cursul anului 2012 s-au desfăşurat cinci misiuni ale Băncii Mondiale pentru parcurgerea etapelor interne necesare pregătirii documentaţiei necesare fundamentării proiectului de modernizare a administraţiei fiscale.

Sursa: Comunicat MFP

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. […] Proiectul lansat în 2013 prevede finanțarea unor achiziţii de servicii și bunuri pentru modernizarea și reformarea ANAF. Obiectivele de dezvoltare ale Proiectului sunt: – creşterea eficienţei şi eficacităţii în procesul de colectare a impozitelor şi contribuţiilor sociale; – îmbunătăţirea conformării voluntare; – reducerea poverii asupra contribuabililor pentru asigurarea conformării. […]