25 septembrie, termen pentru platile anticipate aferente trimestrului III 2013

37

Persoanele fizice organizate ca: întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizează venituri din activităţi independente (comerciale, prestări servicii), precum şi din profesii libere şi cei care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă sunt impuşi în sistem real sau la normă de venit, au obligaţia să efectueze plăţi anticipate în contul impozitului pe venit aferent trimestrului III 2013.

De asemenea, persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente sau profesii libere vor plăti la unitatea fiscală de domiciliu: contribuţia de asigurări sociale (CAS) în cotă de 31,3% şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cotă de 5,5% reprezentând plăţile anticipate aferente trimestrului III 2013.

TERMEN, MODALITATI DE PLATA!
Contribuabilii menţionaţi mai sus vor plăti impozitul pe venit şi contribuţiile sociale până miercuri, 25 septembrie a.c.:
– in numerar, la trezoreria sau la unitatea fiscală în raza căreia au domiciliul.
– prin ordin de plata, in conturile trezoereriei de care aparţine unitatea fiscală în raza căreia au domiciliul (LISTA IBAN TREZORERII).

Platile catre ANAF NU POT FI EFECTUATE PRIN GHISEUL.RO.

- Publicitate -