Camera Deputatilor: Lege pentru completarea art. 286 din Codul fiscal | ADOPTATA

71

Marti, 10 septembrie 2013, Camera Deputatilor a adopta proiectul de Lege pentru completarea art. 286 din Codul Fiscal,  si a fost trimis spre promulgare.

Actul normativ introduce noi prevederi in legislatia fiscala, privind scutirea de la plata impozitului pe teren, aplicabila de la 1 ianuarie 2014.

Procedura legislativa PL-x nr. 236/2013 – Proiect de Lege pentru completarea articolului 286 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, poate fi consultata pe cdep.ro.

Guvernul a susţinut adoptarea acestui proiect de lege cu observaţii şi propuneri.

Dna Andreea-Maria Paul, a declarat in cadrul debaterilor parlamentare, urmatoarele:
Partidul Democrat Liberal susţine orice măsură de relaxare fiscală, însă, atrag atenţia că ea se ataşează unui şir foarte lung de modificări fiscale care au creat un adevărat haos.
Din păcate, numărul modificărilor fiscale se ridică la 119. Dintre acestea, cea mai mare parte s-au luat în ultimele 16 luni de guvernare, sub USL; 17 modificări pe Codul fiscal şi 11 pe Codul de procedură fiscală, ceea ce nu face altceva decât să genereze o adevărată furtună fiscală şi haos, impredictibilitate, de care fug şi investitorii şi locurile de muncă.

Potrivit noilor prevederile legale, sunt scutiti de la plata impozitului pe teren proprietarii de terenuri degradate sau poluate neincluse in perimetrul de ameliorare, dup obtinerea avizelor si aprobarilor prevazute in lege.

Legislatia actuala stabileste ca sunt scutiti de la plata impozitului pe teren doar acei proprietari de teren degradat sau poluat care este inclus in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dura ameliorarea acestuia.

Astfel, noile masuri se aplica si celor care detin terenuri degradate sau poluate, dar care nu sunt incluse in perimetrul de ameliorare.

Initiatorii proiectului motiveaza completarile aduse Codului Fiscal prin faptul ca exista terenuri arabile poluate sau degradate care nu au fost incluse in perimetrul de ameliorare, iar proprietarii acestora continua sa plateasca impozit pentru acestea, cu toate ca terenul nu poate fi cultivat din cauza poluarii.

In aceste conditii, parlamentarii au considerat „oportuna” scutirea de la plata impozitului pe terenurile agricole a celor aflati in aceasta situatie.

Textul legii adoptate:

Art. I. – Articolul 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. După alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:
„(4^1) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren pentru proprietarii de terenuri degradate sau poluate neincluse în perimetrul de ameliorare, la solicitarea acestora, cu avizul favorabil al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.
(4^2) Avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice se solicită după depunerea documentelor justificative de către proprietarii terenurilor şi are ca scop identificarea terenurilor degradate sau poluate neincluse în perimetrul de ameliorare, precum şi
delimitarea acestora.”
2. După alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
„(51) Scutirea de la plata impozitului pe teren prevăzută la alin. (41) se aplică persoanei respective cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care au fost obţinute avizele favorabile potrivit alin. (42).”

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

- Publicitate -

1 COMENTARIU