AC19 (1) Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:
a) veniturile din variatia stocurilor;
b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
c) veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;
d) veniturile din provizioane;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;
f) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii.
(2) In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune, potrivit legii.
AC19

- publicitate -

2 COMENTARII

 1. "In conformitate cu prevederile art.108 alin.(1) din Legea nr.571/2003

  privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, baza impozabila pentru determinarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa din care se scad veniturile expres mentionate in cadrul acestui articol.

  Astfel, in cazul prezentat de dvs., potrivit art.108 alin.(1) lit.c) din

  acelasi act normativ, din baza impozabila pentru microintreprinderi se scad veniturile din exploatare, reprezentantand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru

  finantarea investitiilor, inregistrate potrivit reglementarilor contabile si nu pentru finantarea cheltuielilor cu salariile , transport, benzina, telefon etc,… In conditiile in care subventiile sau resursele similare primite nu au ca destinatie finantarea investitiilor acestea reprezinta

  venituri impozabile pentru determinarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor."

  precizare MFP extrasa din Decizia 83 http://chat.mfinante.ro/ContestatiiSite.nsf/ec4cd