Prin proiectul de OUG publicat de MFP pe 12 septemebrie a.c. se instituie sistemul naţional de verificare, monitorizare, raportare şi control al situaţiilor financiare, angajamentelor legale şi bugetelor entităţilor publice.

Potrivit actului normativ, entităţile publice au obligaţia monitorizării în permanenţă a încadrării valorii angajamentelor legale în bugetul agregat şi bugetul individual aprobat al acestora.

IMPORTANT: Angajamentele legale neînregistrate în sistem şi/sau nevalidate sunt nule şi nu pot fi achitate din fonduri publice. (Art. 20 din proiectul de OUG)

Înregistrarea în sistem a creditelor de angajament şi bugetare aferente angajamentelor legale se realizează anterior semnării angajamentului legal conform procedurii de funcţionare a sistemului.

Sistemul de control al angajamentelor asigură verificarea şi controlul respectării prevederilor procedurii de funcţionare a sistemului şi în cazul validării furnizează entităţii publice un număr unic al angajamentului legal care este utilizat pe toată durata de derulare a angajamentului.

Angajament legal reprezintă actul prin care se creează, în cazul actelor administrative, contractelor şi altor înscrisuri, sau se constată în cazul legilor, hotărârilor de Guvern, acordurilor, hotărârilor judecătoreşti, obligaţia de plată pe seama fondurilor publice. În cazul contractelor sau altor înscrisuri care presupun livrări de bunuri, prestări de servicii sau execuţia de lucrari, angajamentul legal apare la momentul cand acestea sunt inscrise intr-un act si obliga entitatea publica sa efectueze plati numai după împlinirea condiţiilor prevăzute în acestea. Angajamentul legal apare pentru toate tipurile de cheltuieli, inclusiv pentru platile de salarii, utilităti sau alte plati efectuate pentru perioade nedeterminate de timp.

În propiectul de OUG, se definesc următorii termeni:
a) Buget agregat – bugetul total aprobat în condiţiile legii, al unui ordonator principal de credite;
b) Buget individual – bugetul aprobat în condiţiile legii, unei entităţi publice cu personalitate juridică;
c) Credit de angajament – limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale în timpul anului bugetar;
d) Credit bugetar – sumă aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele legale contractate în cursul exerciţiului bugetar şi/sau din exerciţii anterioare;
e) Angajament legal – actul prin care se creează în cazul actelor administrative, contractelor şi altor înscrisuri sau se constată în cazul legilor, hotărârilor de Guvern, acordurilor, hotărârilor judecătoreşti, obligaţia de plată pe seama fondurilor publice. În cazul contractelor sau altor înscrisuri care presupun livrări de bunuri, prestări de servicii sau execuţia de lucrari, angajamentul legal apare la momentul cand acestea sunt inscrise intr-un act si obliga entitatea publica sa efectueze plati numai după împlinirea condiţiilor prevăzute în acestea.Angajamentul legal apare pentru toate tipurile de cheltuieli, inclusiv pentru platile de salarii, utilităti sau alte plati efectuate pentru perioade nedeterminate de timp.
f) Angajament bugetar – actul administrativ prin care se rezervă creditul bugetar în vederea stingerii obligaţiei de plată ce rezultă din executarea angajamentului legal;
g) Rezervare iniţială a creditelor de angajament – suma rezervată din creditele de angajament aprobate, estimată a fi utilizată pentru un angajament legal pentru care urmează a fi lansată procedura de achiziţie publică;
h) Rezervare iniţială a creditelor bugetare – suma rezervată din creditele bugetare aprobate, estimată a fi utilizată pentru plăţi aferente unui proiect de angajament legal pentru care s-a făcut rezervarea iniţială a creditelor de angajament;
i) Rezervare definitivă a creditelor de angajament – suma rezervată cu titlu definitiv din creditele de angajament aprobate, aferentă unui angajament legal care a fost aprobat în condiţiile legii.
Rezervarea definitivă a creditelor de angajament reprezintă o ajustare a rezervării iniţiale a creditelor de angajament, care se efectuează la data cunoaşterii certe a preţului de achiziţie rezultat din angajamentul legal aprobat;
j) Rezervare definitivă a creditelor bugetare – suma rezervată cu titlu definitiv din creditele bugetare pentru efectuarea de plăţi aferente unui angajament legal aprobat şi pentru care s-a făcut o rezervare definitivă de credite de angajament. Rezervarea definitivă a creditelor bugetare reprezintă o ajustare a rezervării iniţiale a creditelor bugetare, care se efectuează concomitent cu rezervarea definitivă a creditelor de angajament;
k) Număr unic al angajamentului legal – reprezintă numărul unic atribuit unui angajament legal de către Sistemul de control al angajamentelor, după validarea rezervării iniţiale a creditelor de angajament şi creditelor bugetare aferente proiectului de angajament legal respectiv, valabil pentru toată durata de derulare a angajamentului;
l) Registrul entităţilor publice – ansamblul de date care conţine informaţii despre entităţile publice care au calitatea de raportor în relaţia cu sistemul de raportare;
m) Raportori – entităţi publice care au obligaţia transmiterii de rapoarte, date şi alte informaţii conform procedurii de funcţionare a sistemului;
n) Beneficiari – entităţi publice care pot primi rapoarte, date şi alte informaţii conform procedurii de funcţionare a sistemului;
o) Sistemul de control al angajamentelor – parte a sistemului de raportare reprezentând infrastructura de aplicaţii informatice şi reguli, definite prin procedura de funcţionare a sistemului, care asigură procesul de verificare, monitorizare şi raportare a angajamentelor legale;
p) Rapoarte generate de sistemul de raportare – situaţii de ieşire rezultate din centralizarea/consolidarea sau extragerea/selectarea de date şi informaţii din situaţiile de raportare şi informaţiile introduse în sistem de entităţile publice raportoare, sau alte notificări generate de sistem în cadrul proceselor de verificare/validare de date.

- Publicitate -

2 COMENTARII

  1. Aceasta transparenta este un mod nou de a vedea modul in care se cheltuie banii din institutiile publice . Conditii pentru aceasta sunt insa modul in care se face aceasta este greoaie si se cheltuie mult timp si implicit bani. Trebuie sa fie la fel verificate incasarile de la buget. Nu stim cine se mai ocupa de acestea daca acestea surse sunt insuficiente in viitor.

  2. cred ca nici pe vremea impuscatului nu eram asa monitorizati.argumentele sunt puerile si nu corespund descentralizarii mult trambitate.un fel de faceti cum vreti dar cum va spunem noi sau faceti ce vreti dar numai ce vrem noi.este absurd si contrar tuturor celor definite pana acum ca descentralizare si renuntarea la economie planificata.in plus mai avem doi asa zisi coordonatori care nu doar coordoneaza ci ordona.mi se pare amestec intreburile tarii mai ales ca nu putem intocmi nici macar un buget fara aprobarea portilor.rusinos si gaunos.