La propunerea Ministerului Justiţiei, Guvernul României a aprobat în şedinţa de miercuri, 11 septembrie 2013, un proiect de lege pentru modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciară, proiect prin care se clarifică  posibilitatea legală pentru înfiinţarea de tribunale specializate.

Acestea pot funcţiona, astfel cum prevede art. 36 alin. (3) din Legea 34/2004, în următoarele domenii: cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, societăţi, registrul comerţului, insolvenţă, concurenţă neloială şi în alte domenii”.

Înfiinţarea unui astfel de tribunal specializat va asigura atât degrevarea judecătorilor, cât şi specializarea acestora, precum şi o mai mare celeritate a judecării cauzelor în domenii sensibile, cu impact semnificativ asupra mediului de afaceri şi a economiei, în general.

„Una din priorităţile Ministerului Justiţiei se referă la sprijinirea mediului de afaceri. O problemă pe care companiile o pot avea legat de sistemul de justiţie ţine de termenele foarte mari în dosare care au ca obiect societăţi, registrul comerţului, concurenţă neloială, insolvenţă, etc. În acelaşi timp, aceste termene nu pot fi scurtate din cauza volumului foarte mare de muncă existent la nivelul Tribunalului Bucureşti. Încercăm şi prin aceste modificări să asigurăm premisele desfăşurării unui act de justiţie rapid şi eficient. Dosarele care privesc societăţi vor fi soluţionate de un tribunal specializat, iar magistraţii de la această instanţă vor beneficia şi de pregătire suplimentară.
În acelaşi timp, degrevaţi de aceste cauze comerciale, judecătorii de la Tribunalul Bucureşti vor avea un volum de muncă redimensionat, ceea ce le va permite să soluţioneze mai rapid restul cauzelor aflate pe rol. Proiectul de Lege va fi înaintat Parlamentului spre dezbatere în regim de urgenţă astfel încât, în cel mai scurt timp posibil, să putem trece la înfiinţarea efectivă a acestei instanţe”, a explicat Ministrul Justiţiei, Robert Cazanciuc.

Potrivit Notei de fundamnetare, înfiinţarea tribunalelor specializate trebuie privită ca o prioritate în vederea asigurării premiselor desfăşurării unui act de justiţie rapid şi eficient. În acest context, înfiinţarea unui tribunal specializat la Bucureşti reprezintă o prioritate ţinând seama de încărcătura actuală deosebit de mare a Tribunalului Bucureşti cu tipurile de cauze menţionate mai sus.
Proiectul are ca obiect exclusiv clarificarea dispoziţiilor legale ce constituie temeiul legal al înfiinţării instanţelor specializate, acesta nu presupune o influenţă financiară, se precizează în nota de fundamentare.

Referințe anexate:
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
Notă de fundamentare

- Publicitate -