Conform prevederilor legale în vigoare, în prezent se pot transmite electronic următoarele  formulare/declarații fiscale și situații financiare:

 1. Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, formularul 100;
 2. Declaratia privind impozitul pe profit, formularul 101;
 3. Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, formularul 112;
 4. Decontul privind accizele, formularul 120;
 5. Decontul privind impozitul la titeiul din productia interna, formularul 130;
 6. Declaratia privind veniturile realizate din Romania, formularul 200;
 7. Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, formularul 230;
 8. Decontul de taxa pe valoarea adaugata, formularul 300;
 9. Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, formularul 301;
 10. Cererea de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania, depusa potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul Fiscal, formularul 318;
 11. Declaratia recapitulativa privind livrarile/ achizitiile/ prestarile intracomunitare, formularul 390;
 12. Declaratia informativa privind livrarile/ prestarile/ achizitiile efectuate pe teritoriul national, formularul 394;
 13. Declaratia rectificativa, formularul 710;
 14. Situatiile financiare anuale.

Cea mai recentă modificare a legislatiei privind depunerea online a declaratiilor fiscale a fost aprobată la mijlocul lunii aprilie 2013, prin Legea nr. 100/2013, publicata in Monitorul Oficial nr. 211 din 15 aprilie. A fost aprobată cu modificări OG 16/2012 care modifică Codul de procedura fiscala, fiind reglementată mai clar data depunerii unei declaratii fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta pe portalul e-Romania.

Potrivit acestor modificări,  in situatia in care declaratia fiscala a fost depusa pana la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor rezulta ca aceasta nu a fost validata ca urmare a detectarii unor erori in completarea declaratiei, data depunerii declaratiei este data din mesajul transmis initial in cazul in care contribuabilul depune o declaratie valida pana in ultima zi a lunii in care se implineste termenul legal de depunere. Astfel, daca respecta acest termen, autoritatile fiscale vor considera ca data a depunerii ziua si ora la care s-a facut transmiterea declaratiei care prezenta erori de completare.

Etapele pe scurt pentru depunerea unei declarații online sunt:

 1. Obţineţi un certificat calificat de semnătură electronică conform Legii 455/2001 de la unul din furnizorii acreditaţi. Registrul furnizorilor de servicii de certificare acreditaţi, este stabilit şi publicat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale pe site-ul www.mcsi.ro.
 2. Instalaţi programul Adobe Reader 8.2.
 3. Descărcaţi documentul de confirmare de pe portalul ANAF, completaţi-l, transmiteţi-l pe e-mail la furnizorul certificatului, primiţi-l semnat de acesta, apoi transmiteţi-l prin portal la ANAF (modulul Declaraţii electronice, opţiunea Înregistrare certificate calificate).
 4. Listaţi, semnaţi şi ştampilaţi cererea de utilizare a serviciului de depunere electronică (formularul 150).
 5. Privind împuternicirea de la contribuabil: în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat, se prezintă documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil. Dacă există calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului, se prezintă documentul, în original şi copie, care atestă această calitate (acest document poate fi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor sau Statutul societăţii comerciale).
 6. Prezentaţi documentele la orice unitate fiscală (împuternicirea, actul de identitate, formularul 150).
 7. Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului se face de regulă prin e-mail, pe adresa comunicată în formularul 150, în termen de 4-7 zile lucratoare de la depunerea documentaţiei la organul fiscal, neprimirea acesteia de către contribuabil nu reprezintă un obstacol procedural, tehnic sau de altă natura, pentru depunerea declaraţiilor. După acest termen puteţi încerca să utilizaţi serviciul de depunere declaraţii. Recipisa primită în urma depunerii este o confirmare a posibilităţii tehnice de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii”. Dacă întâmpinaţi probleme la depunerea declaraţiilor, vă rugăm să trimiteţi mesajul de eroare pe adresa de email Admin.Portal@mfinante.gov.ro
 8. Accesaţi adresa www.e-guvernare.ro Depunere declaraţii, Declaraţii ANAF (veţi fi redirecţionat pe portalul ANAF)
 9. Descărcaţi formularele electronice .
 10. Completaţi formularele de declaraţii.
 11. Transmiteţi declaraţiile.
 12. Examinaţi starea declaraţiilor transmise

Referințe anexate:
Instructiuni detaliate depunere online, publicate de ANAF – PDF / web .

- Publicitate -