Potrivit informațiilor publicate de MFP, în domeniul TVA sunt stabilite următoarele declarații fiscale:

1. Decontul de TVA (formularul 300) – art. 156^2 din Codul fiscal
– se depune de către persoanele înregistrate conform art. 153 din Codul fiscal, pentru fiecare perioadă fiscală, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se încheie perioada fiscală respectivă;
– modelul şi conţinutul formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea, precum şi instructiunile pentru completarea acestuiasunt prevazute in OPANAF nr. 183/ 2011;
– se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de ANAF şi se poate depune şi prin Internet.

2. Decontul special de TVA ( formularul 301) – art. 156^3 din Codul fiscal
– se depune de către persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze conform art.153 din Codul fiscal pentru operaţiuni precum : achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile realizate de persone înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, achiziţii IC de mijloace de transport noi sau de produse accizabile, ş.a., până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în careia naştere exigibilitatea acestor operaţiuni;
– modelul şi conţinutul formularului (301) „Decont de taxă pe valoarea,
– modelul şi conţinutul formularului (301) „Decont de taxă pe valoarea, precum şi instructiunile pentru completarea acestuia sunt prevazute in OPANAF nr. 75/2010, astfel cum a fost modificat şi completat prin OPANAF nr. 30/ 2011;
– se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de MFP şi se poate depune şi prin Internet.

3. Declaraţia recapitulativă (formularul 390) – art. 156^4 din Codul fiscal
– se depune lunar de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrări/ achiziţii intracomunitare de bunuri sau prestări/achiziţii intracomunitare de servicii, sau livrări/achiziţii în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite în titlul VI din Codul fiscal;
– modelul şi conţinutul formularului „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare” precum şi instrucţiunile de completare a acestuia sunt prevăzute în OPANAF nr. 76/ 2011;
– se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de MFP şi se poate depune şi prin Internet.

4. Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii ( formularul 392A) – art. 156^3 alin. (4) din Codul fiscal
– se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic, este inferioară sumei de 220.000 de lei 35.000 de euro, calculată în echivalent lei, potrivit legii;
– se depune până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare;
– se depune, în format electronic la registratura organului fiscal competent sau la poştă, prin scrisoare recomandat. Formatul electronic va fi însoţit de formularul editat cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat;
– modelul şi conţinutul formularului (392A) precum şi instructiunile pentru completarea acestuia sunt prevazute în OPANAF nr. 1081/2011.

- publicitate -

5. Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii ( formularul 392B) – art. 156^3 alin. (5) din Codul fiscal
– se completează de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 de lei 35.000 de euro, calculată în echivalent lei, potrivit legii;
– se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare;
– modelul şi conţinutul formularului (392B) precum şi instructiunile pentru completarea acestuia sunt prevazute în OPANAF nr. 1081/2011.

6. Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România ( formularul 393) – art. 156^3 alin. (6) din Codul fiscal
– se completează de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscalcare în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internaţional de persoane;
– modelul şi conţinutul formularului (393) precum şi instructiunile pentru completarea acestuia sunt prevazute în OPANAF nr. 1081/2011.
– se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare;
– se depune în format electronic, astfel: la registratura organului fiscal competent, la poştă, prin scrisoare recomandată.

7. Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional ( formularul 394)
– începând cu data de 1 ianuarie 2007, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare toate livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate, pe teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România;
– declaraţia 394 se depune semestrial la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii semestrului de raportare;
– formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de MFP şi este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al MFP;
– modelul şi conţinutul formularului (394) precum şi instrucţiunile de completare a acestuia sunt prevăzute în OPANAF nr. 702/2007.

sursa: mfinante.ro