Asistență ANAF: Tratament fiscal TVA pentru vânzarea unui imobil

2251

Intrebare: Vanzarea prin licitatie a unui imobil este scutita de TVA?

Raspuns asistenta ANAF – 27 septembrie 2013:

Prezentarea situatiei de fapt:
Societatea comerciala „A”, in calitate de lichidator judiciar, privind debitorul „N”, societate aflata in faliment, solicita sa se comunice daca operatiunea de vanzare prin licitatie publica unui imobil, proprietate a debitorului „N”, intra in sfera operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal. Potrivit contractului de vanzare-cumparare, imobilul a fost dat in folosinta in anul 2008. Conform contractului de vanzare-cumparare, raportului de evaluare si extrasului de carte funciara, imobilul este un apartament.

Tratamentul fiscal:
Vanzarea prin licitatie a bunurilor imobile din patrimoniul debitorului aflat in procedura de faliment potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare, este din punct de vedere al TVA o livrare de bunuri efectuata cu plata in sfera TVA, in conformitate cu prevederile art. 126 alin. (1) lit. a), coroborate cu prevederile art. 127 alin. (1) si alin. (2) si art. 128 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal.

Potrivit art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, este scutita de taxa livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite, precum si a oricaror altor terenuri.

Scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi, de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. In sensul acestui articol, se definesc urmatoarele:
1. teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot executa constructii, conform legislatiei in vigoare;
2. constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant;
3. livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta inseamna livrarea efectuata cel tarziu pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia, dupa caz, in urma transformarii;
4. o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata sau parte transformata a unei constructii, daca costul transformarii, exclusiv taxa, se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei sau a partii din constructie, astfel cum aceasta este stabilita printr-un raport de expertiza, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformarii.

Conform pct. 37 alin. (3) din normele metodologice, in aplicarea art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, se considera a fi data primei ocupari, in cazul unei constructii sau al unei parti din constructie care nu a suferit transformari de natura celor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f) pct. 4 din Codul fiscal, data semnarii de catre beneficiar a procesului-verbal de receptie definitiva a constructiei sau a unei parti din constructie. Prin proces-verbal de receptie definitiva se intelege procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, incheiat conform legislatiei in vigoare. In cazul unei constructii realizate in regie proprie, data primei ocupari este data documentului pe baza caruia constructia sau partea din constructie este inregistrata in evidentele contabile drept activ corporal fix.

Conform pct. 37 alin. (4) din normele metodologice, in aplicarea art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, data primei utilizari a unei constructii care a suferit transformari de natura celor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f) pct. 4 din Codul fiscal, este data semnarii de catre beneficiar a procesului-verbal de receptie definitiva a lucrarilor de transformare a constructiei in cauza sau a unei parti a constructiei. Prin proces-verbal de receptie definitiva se intelege procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, incheiat conform legislatiei in vigoare. In cazul lucrarilor de transformare in regie proprie a unei constructii sau a unei parti din constructie, data primei utilizari a bunului dupa transformare este data documentului pe baza caruia este majorata valoarea constructiei sau a unei parti din constructie cu valoarea transformarii respective.

Daca livrarea unei constructii intervine inainte de data primei ocupari, se considera ca are loc livrarea unei constructii noi.
Potrivit art. 141 alin. (3) din Codul fiscal, orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea operatiunilor prevazute la alin. (2) lit. f), in conditiile stabilite la pct. 39 din normele metodologice.

Avand in vedere situatia prezentata, vanzarea apartamentului la care se refera adresa se considera livrare a unei parti de constructie care nu este noua, in sensul art. 141 alin. (2) lit. f) pct. 3 si pct. 4 din Codul fiscal, fiind scutita de taxa conform acestui articol.

Potrivit art. 141 alin. (3) din Codul fiscal, debitorul are dreptul sa opteze pentru taxarea operatiunii in cauza in conditiile stabilite la pct. 39 din normele metodologice.

Baza legala: Legea nr 571/2003 articolul 141

Sursa: ANAFI – Speta publicata la data 27.09.2013
Referitor la: Codul fiscal Domeniu: 6 Taxa pe valoarea adaugata Subdomeniu: 09 Operatiuni scutite de taxa

- Publicitate -