Asistență ANAF: Rambursare TVA către cumpărător de imobile, înregistrat TVA în alt stat membru

422

Intrebare: Care este posibilitatea rambursarii TVA catre cumparatorul italian al unor imobile din România, in conformitate cu prevederile Directivei 2008/9/CE transpuse in legislatia nationala?

Raspuns asistenta ANAF – 27 septembrie 2013:

O societatea comerciala detine in proprietate un lot de teren, situat in Romania, pe care exista constructii vechi, a caror valoare a fost evaluata de un evaluator autorizat ca fiind cu mult mai mica decat valoarea terenului. Constructiile si terenul pe care sunt amplasate sunt identificate printr-un singur numar cadastral.
Societatea intentioneaza sa vanda terenul si constructiile unei persoane juridice nerezidente, inregistrate in scopuri de TVA in Italia, membra a grupului de firme din care face parte si Societatea.

Invocand prevederile art. 141 alin. (2) lit. f), art. 145 si 147^2 din Codul fiscal, pct. 37 din norme si prevederile OPANAF nr. 4/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene, Societatea solicita precizari cu privire la posibilitatea rambursarii TVA catre cumparatorul imobilelor mentionate in conformitate cu prevederile Directivei 2008/9/CE transpuse in legislatia nationala.

Tratamentul fiscal:
Sub rezerva ca informatiile furnizate, in special cele cu privire la beneficiarul livrarii, sunt insuficiente pentru a stabili cu certitudine tratamentul fiscal aplicabil din punct de vedere al TVA pentru operatiunea descrisa, referitor la conditiile in care persoana impozabila cumparatoare ar putea beneficia de rambursarea taxei achitate in Romania pentru achizitia in cauza, va comunicam urmatoarele:

In masura in care livrarea imobilelor descrise este taxabila in conformitate cu prevederile art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal si a pct. 37 din norme, persoana impozabila din Italia poate beneficia, conform art. 147^2 din Codul fiscal si in conditiile stabilite la pct. 49 din norme, de rambursarea TVA achitate pentru achizitia imobilelor efectuata in Romania, daca aceasta nu este stabilita si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania.

Baza legala: Legea nr 571 / 2003 articolul 141 al. 2

Sursa: ANAFI – Speta publicata la data 27.09.2013
Referitor la: Codul fiscal Domeniu: 6 Taxa pe valoarea adaugata Subdomeniu: 09 Operatiuni scutite de taxa

- Publicitate -