Ministerul Finanțelor Publice a publicat recent în secțiunea transparență decizională proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern se modifică integral.

Se vor abroga următoarele acte normative:
a) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit intern, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 27 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1702/2005 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de consiliere desfăşurată de către auditorii interni din cadrul entităţilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 17 februarie 2006.

Referințe anexate:
Proiect Hotărâre 
Notă de fundamentare 

- publicitate -