CASS – contribuția de asigurarări sociale de sănătate pentru veniturile din chirii din 2014

2642

De la 1 ianuarie 2014, persoanele fizice care obțin venituri din chirii (cedarea folosinței bunurilor) sunt obligate să achite contribuții de asigurări sociale de sănătate (CASS), chiar dacă plătesc această contribuție și pentru alte venituri.

Prin OUG 88/2013, au fost introduse la art. 296^22 din capitolul II al titlului IX2 „Contribuţii sociale obligatorii“ următoarele alineate:

(2^1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. i), cu excepţia celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului,
este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut,
diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, sau
valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului şi
nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.
Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.

(2^2) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru contribuabilii care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului, este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.

Din aceste prevederi rezultă că persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor datorează CASS pentru:
SISTEM FORFETAR: 75% din venitul brut,
SISTEM REAL: diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale,
NORME DE VENIT: valoarea anuală a normei de venit, raportată la cele 12 luni ale anului.
ARENDĂ BUNURI AGRICOLE: 75% din venitul brut

PLAFOANE BAZA DE CALCUL LUNARE:
MINIM 1: 0,1 LEI (zero,unu), dacă persoana obține și alte venituri asupra căruia se calculează contribuţia CASS.
MINIM 2: 800 LEI (un salariu de bază minim brut pe ţară), dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia CASS.
MAXIM : 11.115 lei (5 ori câştigul salarial mediu brut, în 2013 acesta este 2.223 lei).

Alin. (1) și (3) Art. 296^23 a fost modificat prin OUG 88/2013 astfel:

(1) Persoanele care realizează venituri din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură prevăzute la art. 71 alin. (1), (2) şi (5), venituri din cedarea folosinţei bunurilor prevăzute la art. 61, venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu generează o persoană juridică, precum şi cele care realizează venituri din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e) nu datorează contribuţie de asigurări sociale.
……
(3) Persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menţionate la cap. I, venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum şi venituri de natura celor menţionate la art. 296^21 alin. (1) lit. a)–d), g), h) şi i), art. 52 alin. (1) lit. b)–d) şi din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e), datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate asupra tuturor acestor venituri.

Din aceste prevederi rezultă că persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor:
– nu datorează CAS – contribuție de asigurări sociale,
– datorează CASS asupra tuturor veniturilor realizate din salarii, somaj, pensii mai mici de 740 lei, activități independente (fără drepturi de autor), chirii, profesii liberale, contracte civile, de agent, activități agricole, silvicultură şi piscicultură, asocieri.

PLATA CONTRIBUȚIEI
REGULA GENERALĂ
Plata CASS se efectuează anticipat, trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
CAMERE ÎN SCOP TURISTIC
Plata se efectuează anticipat, în două rate egale, până la data de 25 iulie inclusiv şi 25 noiembrie inclusiv.
ARENDĂ
Plata CASS pentru veniturile din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului se reţin şi se virează de către plătitorul de venit până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite veniturile.

Articolul 296^25, alineatele (2) şi (4), au fost modificate de OUG 88/2013 astfel:

(2) Obligaţiile anuale de plată ale contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se determină pe baza declaraţiilor menţionate la alin. (1), prin aplicarea cotei prevăzute la art. 296^18 alin. (3) lit. b1) asupra bazelor de calcul prevăzute la art. 296^22.
……
(4) Stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi încadrarea în plafonul minim prevăzut la art. 296^22 alin. (2), (2^1), (2^2), (5) şi (6) se realizează de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală.

Din aceste prevederi rezultă că persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor:
– datorează cota CASS individuală de 5,5%,
– prin decizie de impunere anuală, organul fiscal va stabili obligaţia anuală de plată a CASS, precum şi încadrarea în plafonul minim.

EXEMPLE DE CALCUL:

Persoană fizică angajată obține 4.000 lei – salariu brut, și venituri din chirii de 1.400 lei/luna.

Venit brut = 1.400 lei

Venit bază de calcul CASS = 1.050 lei

Venit impozabil plăți anticipate = 1.050 lei  Impozit plăți anticipate = 168 lei

CASS datorată = 57,75

Total plăți anticipate = 225,75 lei

Venit impozabil final = 992,25 lei = 1.050 lei – 57.75 lei Impozit final = 158,76 lei

Venit net final = 1.183,49 lei Cost fiscal = 216,51 lei

- Publicitate -

8 COMENTARII

  1. Nu prea inteleg ce au vrut sa spuna cu „dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia”. Care venit? Veniturile din chirii? Pot sa am 2 contracte de inchiriere pe an cu chiriasi diferiti, deci 2 declaratii la fisc, 2 venituri.

    In cazul in care chiria este 500 lei/luna iar salariul este 4000 lei ca in exemplu, baza de calcul pentru CASS la venitul din chirii devine: 75%*500 lei = 375 lei?
    E corect? Sau baza de calcul ramane 800 lei?
    Cum facem? Asteptam normele metodologice?