Comisia Europeană: Impozitare superioară nedreaptă în România pentru veniturile salariale ale nerezidenților | aviz motivat încălcarea legislației europene

49

Pe 26 septembrie 2013,  Comisia Europeană a solicitat în mod oficial României să își modifice tratamentului fiscal discriminatoriu aplicat veniturilor provenite din muncă ale nerezidenților.

Legislația românească nu permite persoanelor nerezidente care lucrează și obțin totalitatea sau majoritatea veniturilor lor în România să beneficieze de deducerile personale și familiale. Acest lucru poate duce la o impozitare superioară nedreaptă în România, deoarece situația personală și familială a contribuabilului riscă să nu fie luate în considerare nici în țara sa de reședință, unde acesta nu dispune de suficiente venituri impozabile și nici în România în calitate de stat în care își desfășoară activitatea.

Conform Comisiei, aceste dispoziții din România sunt contrare principiului liberei circulații a lucrătorilor, astfel cum este prevăzut în tratatele UE și în jurisprudența UE care a stabilit că contribuabilii nerezidenți, care își obțin totalitatea sau majoritatea veniturilor lor într-un stat membru al UE trebuie să beneficieze de același tratament ca și contribuabilii rezidenți (cauza C-279-93 Schumacker).

Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia ar putea trimite România în fața Curții de Justiție a UE.

- Publicitate -