AmCham Romania și FIC: Măsurile fiscale din Scrisoare FMI afectează stabilitatea și competitivitatea sistemului fiscal românesc

72

București, 1 octombrie 2013: Camera de Comerț Americană în România (AmCham Romania) și Consiliul Investitorilor Străini (FIC) atrag atenția asupra efectelor generate de unele măsuri fiscale prevăzute în Scrisoarea de Angajament a Guvernului României către Fondul Monetar Internațional sau aflate pe agenda curentă a Guvernului, de natură să afecteze stabilitatea și competitivitatea sistemului fiscal românesc.

Grupurile de lucru dedicate domeniului fiscalității din cadrul celor două organizații au analizat și au transmis Ministerului Finanțelor Publice observații și recomandări privitoare la următoarele măsuri: impozitul pe clădiri; redevențe pentru industria petrolieră; contribuția la fondul de sănătate pentru veniturile din chirii și extinderea bazei de impozitare pentru contribuția la fondul pe pensii; reforma sistemului de sănătate.

În acest context, Președintele AmCham Romania, Valeriu Nistor a declarat: “Subliniem importanța derulării unui dialog deschis, transparent și prealabil ce va permite tuturor părților implicate să contribuie ȋn mod eficient la adoptarea celor mai potrivite măsuri fiscale, care să conducă la un sistem fiscal modern, la stabilitatea climatului de afaceri și dezvoltarea economică accelerată a României.”

Cu privire la impozitul pe clădiri, “ne exprimãm speranța că proiectul de modificare a Codului Fiscal va fi revizuit ȋn sensul diminuãrii impozitului local pe clădiri pentru persoanele juridice, aceasta fiind o cerință constantă a membrilor FIC și AmCham, atȃt prin diminuarea intervalului de variație a cotei de impozitare, cȃt și prin revizuirea modului de calcul al bazei de impozitare pentru a reflecta adecvat tipurile diferite de imobile și fluctuația valorii de piață” a subliniat Daniela Nemoianu, Președintele Comitetului de Fiscalitate din cadrul AmCham Romania.

Referitor la redevențele pentru industria petrolieră, Președintele FIC Mihai Bogza menționează: “Susținem instituirea unui sistem de redevențe stabil şi competitiv, care să fie aplicat pe întreaga durată a concesiunii, deoarece un astfel de sistem va aduce beneficii semnificative pentru România, precum  o contribuţie importantă la asigurarea independenţei şi securităţii energetic,  îmbunătățirea balanței comerciale şi de plăţi, creşterea PIB şi crearea de noi locuri de muncă.”

La rândul său Șerban Toader, Co-Președinte al grupului de lucru pentru fiscalitate din cadrul FIC, face câteva precizări cu privire la contribuția la fondul de sănătate pentru veniturile din chirii și extinderea bazei de impozitare pentru contribuția la fondul de pensii: “Orice măsură de lărgire a bazei de colectare a contribuției la fondul de sănătate ar trebui corelată cu introducerea noului pachet de servicii medicale de bază și totodată ar trebui să țină cont de plafonarea bazei de calcul la trei salarii medii brute pe economie, nu la cinci, așa cum prevede textul de lege în prezent.”

În ceea ce privește reforma sistemului de sănătate, solicitările AmCham Romania și FIC vizează mecanismul de impunere a taxei pe consumul de medicamente (clawback) dar și recomandări pentru crearea unui mediu  favorabil dezvoltării serviciilor medicale private și a asigurărilor private de sănătate. Daniel Anghel, Co-Presedinte al grupului de lucru pentru fiscalitate din cadrul FIC, explică: “Susținerea dezvoltării sistemelor de asigurări private de sănătate și a serviciilor medicale private trebuie să fie vazută ca una dintre soluțiile viabile pentru rezolvarea problemelor actuale de finanțare a sistemului de sănătate din România”.

Recomandările pentru fiecare din temele menționate mai sus sunt detaliate într-un document de poziție comun AmCham Romania – FIC ce poate fi solicitat prin email la amcham@amcham.ro sau office@fic.ro. AmCham Romania și FIC au fost de asemenea angajate într-un efort comun de elaborare de recomandări și observații tehnice și strategice în contextul procesului de rescriere a Codului Fiscal și a Codului de Procedură Fiscală. Aceste recomandări sunt înaintate autorităților responsabilite împreună cu solicitarea de organizare a unor sesiuni transparente de consultare pe marginea acestui cadru legislativ determinant pentru mediul de afaceri.

***

 Despre AmCham Romania

Camera de Comerț Americană în România (AmCham România) este o asociaţie profesională de afaceri de prim rang, înfiinţată în anul 1993 de un grup de companii americane si care reuneşte în prezent 350 de companii americane, internaţionale şi locale. Acestea  au cumulat investiţii totale de peste 10 miliarde dolari, generând în jur de 200.000 de locuri de muncă. AmCham Romania este ferm angajată în facilitarea unui dialog deschis între comunitatea de afaceri şi autorităţile centrale, promovând recomandari şi priorităţi pentru îmbunătăţirea mediul de afaceri şi creşterea competitivităţii economice a României în plan regional şi european.

Contact:  Andreea Roman, Communication Manager E: aroman@amcham.ro T: 021 312 48 34 www.amcham.ro 

Despre FIC

Consiliul Investitorilor Străini (FIC) este asociația celor mai importanți investitori străini din România. FIC a fost înființat în 1997, când şi-a început activitatea cu 26 de companii membre. În prezent numără 119 de companii multinaţionale membre ale căror investiții cumulate reprezintă aproape două treimi din totalul investițiilor străine directe realizate până în prezent în România din 1990. Obiectivul principal al FIC este promovarea creşterii economice sustenabile prin îmbunătăţirea climatului investiţional în România. Companiile membre FIC consideră că la baza creşterii economice stă dialogul între factorii de decizie şi investitori care poate să asigure transparenţa şi predictibilitatea, dezvoltarea mecanismelor pieţei libere şi facilitarea integrării economiei românesti în piaţa europeană.

Contact: Doina Ciomag, Executive Director E: office@fic.ro. T: 021 222 1931 www.fic.ro

Document de pozitie:

- Publicitate -