ACTUALIZARE: Proiectul a  fost respins definitiv în Februarie 2015 de către Camera Deputatilor. A se vedea procedura legislativă pe cdep.ro.

Proiectul de lege privind introducerea impozitului forfetar în Codul fiscal a fost aprobat de Guvern în şedinţa din 2 octombrie. Propunerea de act normativ va fi trimisă Parlamentului și va intra în procedura de urgenţă pentru dezbatere şi adoptare.

Proiectul de LEGE a fost publicat online de catre MFP pe 13 septembrie 2013.

Prevederile referitoare la impozitul forfetar vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2014.

Impozitul forfetar va înlocui impozitul de 16% pe profit sau cel de 3% pe cifra de afaceri, pentru persoanelor juridice române din sectorul întreţinerii şi reparării autovehiculelor, turistic, restaurante şi alimentaţie publică.
Potrivit proiectul de act normativ, persoanele juridice române sunt obligate la plata impozitului forfetar dacă la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală, una din următoarele activităţi corespunzătoare codurilor CAEN:

- publicitate -

4520 – „Întreţinerea şi repararea autovehiculelor”,
5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”,
5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”,
5530 –„ Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”,
5590 – „Alte servicii de cazare”,
5610 – „Restaurante”,
5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”,
5629 – „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”,
5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”;

b) au realizat o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate ;
c) au ponderea veniturilor obţinute din desfăşurarea activităţilor corespunzătoare codurilor CAEN menţionate la lit.a), precum şi din desfăşurarea activităţilor menţionate la art.112^19 alin. (3)[complex hotelier], în total venituri, de peste 70%;
d) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
e) nu se află în dizolvare, potrivit legii.

3 COMENTARII

  1. O aberatie, cum adica platesti mai putin cand ti se impune o taxa fixa, mai ales in criza in care ne aflam si fie ei clientii unei spalatorii sau frizerii, o amarata de firma va plati cel putin de 2 ori mai mult lunar. E simplu o spalatorie auto cu incasari de 100 milioane lunar plateste acum 300ron si dupa impozitul forfetar va plati minim 600ron.