KPMG: Cele mai recente decizii CEJ emise în materie de TVA

350

In luna septembrie 2013, CEJ – Curtea Europeana de Justitie a emis urmatoarele decizii privind aplicarea Directivei TVA:

Cazul C-283/12 Serebryannay vek EOOD – refacturarea modernizărilor imobilelor

În data de 26 septembrie 2013, CEJ a deliberat în acest caz, care privește o societate din Bulgaria („Serebryannay vek EOOD”), al cărei administrator a achiziționat în nume propriu două imobile, care au fost închiriate în baza unui contract societății Serebryannay.

Contractul prevedea că Serebryannay nu trebuia să plătească chirie, angajându-se în schimb să execute în nume propriu și pe cheltuiala sa operațiuni de finisare a imobilelor, în vederea închirierii acestora către terți.

În urma unui control, organele fiscale competente au considerat că a avut loc un schimb de prestări între părți și anume, servicii de finisare prestate de către Serebryannay (pentru care acesta ar fi avut obligația de a colecta TVA) în schimbul unui serviciu de închiriere de bunuri imobile prestat de către proprietarul acestora (i.e. administratorul). Întrucât abordarea avută de către Serebryannay a fost că aceasta a efectuat o prestare de servicii cu titlu gratuit, CEJ a fost întrebată dacă dobândirea dreptului de folosință a unor apartamente în schimbul suportării cheltuielilor cu îmbunătățirea acestora reprezintă o operațiune cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.

CEJ a decis că o prestare de servicii de finisare a unui imobil trebuie considerată ca fiind efectuată cu titlu oneros atunci când, în baza unui contract încheiat cu proprietarul imobilului, prestatorul acestor servicii se angajează să efectueze modernizările pe propria cheltuială și, atunci când, pe perioada contractului, acesta obține dreptul să utilizeze imobilul (pentru activitatea sa economică) fără să plătească chirie.

Prin urmare, în lumina acestei decizii, chiriașii care refacturează proprietarilor de bunuri imobile contravaloarea parțială/totală a achizițiilor de servicii de modernizare a imobilelor închiriate, sunt considerați că desfășoară operațiuni taxabile în beneficiul proprietarilor (cu implicațiile în materie de TVA aferente la nivelul ambelor părți), doar la momentul refacturării acestora (dacă este cazul).

Pentru a vizualiza conținutul integral al acestei decizii CEJ, vă rugăm să accesați acest link.

Cazul C-189/11 Kingdom of Spain – regimul special pentru agențiile de turism

În data de 26 septembrie 2013, CEJ a deliberat în acest caz, care privește legislația din Spania care a autorizat aplicarea regimului special pentru agențiile de turism vânzărilor de pachete turistice doar în beneficiul călătorilor.

Abordarea CEJ a fost că aceste măsuri nu sunt în concordanță cu Directiva TVA și că regimul special pentru agențiile de turism este aplicabil atât persoanelor fizice, cât și celor juridice, indiferent de calitatea de „călător” a cumpărătorului. De asemenea, CEJ a confirmat că TVA colectată de către agențiile de turism în acest sens trebuie calculată la nivelul fiecărei prestări de servicii în parte (și nu la nivelul unei întregi perioade fiscale), fără a fi evidențiată în mod distinct în facturi.

Așadar, în acest caz, CEJ a reiterat faptul că acest regim este aplicabil tuturor categoriilor de clienți ai agențiilor de turism, abordare care este deja transpusă și în legislația în materie de TVA din România.

Pentru a vizualiza conținutul integral al acestei decizii CEJ, vă rugăm să accesați acest link.

sursa: Buletin informativ în materie de impozite indirecte nr. 130 | KPMG

- Publicitate -