LEGE nr. 267/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale
2013-14-10 – M.Of. nr. 634 din 14.10.2013

LEGE nr. 267/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50 din 29 mai 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 3 iunie 2013.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

- publicitate -

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
PREŞEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU