ANAF a publicat în sectiunea Transparenta decizională proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Proiectul de ordin adaptează procedura cu modificările aduse la art.153 alin. (9) din Codul fiscal, prin Ordonanţa Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Prin modificarea aprobată prin OG 16/2013, au fost definite categoriile de persoane ale căror fapte înscrise în cazierul fiscal atrag anularea înregistrării în scopuri de TVA a societăţilor comerciale. Astfel, anularea înregistrării în scopuri de TVA a societăţilor reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune dacă asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art.2 alin.(2) lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Anterior acestei modificări, organele fiscale anulau înregistrarea în scopuri de TVA a societăţii comerciale, indiferent de procentajul pe care îl deţineau, în capitalul social al societăţii, asociaţii care aveau fapte înscrise în cazierul fiscal.

De asemenea, au fost introduse noi dispoziţii prin art.153 alin.(9^3) şi (9^4) din Codul fiscal, referitoare la îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

Prin proiectul de ordin se propune abrogarea procedurii anterioaare, aprobată prin OPANAF nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Referințe anexate:
Proiect Ordin 
Anexa 1 
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6 
Anexa procedură
Referat de aprobare 

- Publicitate -