CE: Declarația standard de recuperare a TVA | Propunere Directivă

63

Pe 23 octombrie 2013, Comisia Europeană a propus o nouă declarație standard de recuperare a TVA, care poate reduce costurile pentru întreprinderile din UE cu până la 15 miliarde de euro pe an.

Potrivit comunicatului CE, obiectivul acestei inițiative este reducerea birocrației, facilitarea respectării obligațiilor fiscale și ameliorarea eficienței administrațiilor fiscale din UE. Această propunere este una dintre inițiativele incluse în recentul Program privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT), pentru simplificarea normelor și reducerea sarcinilor administrative pentru întreprinderi (IP/13/891).

Propunerea CE prevede un set uniform de cerințe pentru întreprinderi la depunerea declarațiilor de recuperare a TVA, indiferent de statul membru în care se face acest lucru. Declarația standard de recuperare a TVA  va înlocui declarațiile naționale de recuperare a TVA.

Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare, a afirmat: „Declarația TVA standard prezintă o situație avantajoasă pentru ambele părți. Întreprinderile vor beneficia de proceduri mai simple, de reducerea costurilor și de mai puțină birocrație. Guvernele vor avea un nou instrument care să faciliteze respectarea obligațiilor privind TVA, care ar trebui să sporească veniturile colectate. Prin urmare, propunerea de astăzi susține atât angajamentul nostru față de o piață unică propice mediului de afaceri, cât și eforturile noastre de îmbunătățire a respectării normelor fiscale în UE.”eu-tax-comisar

În fiecare an, 150 de milioane de declarații TVA sunt depuse de contribuabilii din UE la administrațiile fiscale naționale. În prezent, informațiile solicitate, formatul formularelor naționale și termenele de raportare variază considerabil de la un stat membru la altul. Aceasta situație determină costuri  pentru întreprinderile cu activități transfrontaliere.

Declarația TVA standard propusă de CE simplifică informațiile pe care întreprinderile vor trebui să le furnizeze autorităților fiscale.

Declarația va conține numai 5 rubrici obligatorii care vor trebui completate de către contribuabili. Statele membre au o marjă de manevră pentru solicitarea unui număr de elemente standardizate suplimentare, de până la 26 de rubrici informative. Aceasta este o îmbunătățire substanțială a situației actuale, în care anumite state membre solicită completarea a până la 100 de rubrici informative.

Întreprinderile vor depune lunar declarații standard de recuperare a TVA, în timp ce microîntreprinderile vor fi obligate să facă aceasta numai trimestrial. Obligația de a prezenta o declarație recapitulativă anuală de recuperare a TVA, pe care unele state membre o solicită în prezent, va fi eliminată. Propunerea încurajează, de asemenea, depunerea pe cale electronică a declarației standard de recuperare a TVA, aceasta putând fi depusă pe cale electronică în întreaga Uniune. Această simplificare majoră a procesului de recuperare a TVA sprijină angajamentele mai ample ale Comisiei în ceea ce privește reducerea obligațiilor administrative și a obstacolelor în calea comerțului în cadrul pieței unice.

Propunerea de astăzi este, de asemenea, o contribuție importantă la crearea unui sistem TVA mai eficient și mai rezistent la fraudă, astfel cum este prevăzut în strategia de reformă a TVA a Comisiei (a se vede IP/11/1508). TVA-ul reprezintă aproximativ 21 % din veniturile statelor membre și, cu toate acestea, taxe în valoare de aproximativ 193 miliarde EUR nu au fost colectate în 2011 (a se vede IP/13/844). Prin crearea unui sistem mai simplu, atât pentru contribuabili, cât și pentru administrații, declarația standard de recuperare a TVA poate să îmbunătățească respectarea normelor fiscale și să reducă decalajul în materie de TVA. Ca atare, propunerea de astăzi ar putea avea o contribuție importantă la consolidarea fiscală în întreaga UE prin creșterea veniturilor la bugetul public.

Context

În decembrie 2011, Comisia Europeană a adoptat o comunicare privind viitorul TVA (a se vedea IP/11/1508),care stabilește caracteristicile fundamentale care trebuie să stea la baza noului sistem TVA – în special pentru ca acesta să devină mai simplu, mai eficient și mai robust împotriva fraudei, precum și mai bine adaptat la piața unică.

Ideea unei declarații TVA standard a fost promovată de Grupul la nivel înalt privind sarcinile administrative. O consultare publică a confirmat interesul major și sprijinul din partea întreprinderilor pentru o astfel de inițiativă.

Comunicarea privind reglementarea inteligentă (IP/10/1296) a evidențiat, de asemenea, directiva TVA, și declarația TVA în special, ca fiind al doilea dintre cele mai împovărătoare acte legislativ ale UE. Propunerea de astăzi încearcă să redreseze această situație.

Referințe anexate:

Propunerea CE: COM(2013)721

Alte documente CE: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Declarație a Comisarului UE pentru impozitare, vamă, statistică, audit și lupta antifraudă, Algirdas Šemeta: SPEECH

Întrebări frecvente: MEMO/13/926

- Publicitate -