AC15-2 Prezentul titlu transpune Directiva 112, Directiva 83/181/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 de stabilire a domeniului de aplicare a articolului 14 alineatul (1) litera d) din Directiva 77/388/CEE privind scutirea de la taxa pe valoarea adaugata a anumitor importuri finale de bunuri, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 105 din 23 aprilie 1983, cu modificarile si completarile ulterioare, Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoarea adaugata si de accize pentru bunurile importate de catre persoanele care calatoresc din tari terte, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 346 din 29 decembrie 2007, Directiva 2006/79/CE a Consiliului din 5 octombrie 2006 privind scutirea de impozit la import pentru loturile mici de bunuri cu caracter necomercial din tarile terte, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 286 din 17 octombrie 2006, Directiva 86/560/CEE – a treisprezecea directiva a Consiliului Comunitatilor Europene din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adaugata persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunitatii, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 326 din 21 noiembrie 1986, Directiva 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoarea adaugata, prevazuta in Directiva 2006/112/CE, catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru de rambursare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 44 din 20 februarie 2008. AC15-2
AC15-2 Prezentul titlu transpune Directiva 112. AC15-2
Prezentul titlu transpune Directiva a 6-a, cu modificarile si completarile ulterioare.

- publicitate -

3 COMENTARII

  1. […] CAP. 1 Definitii Art. 125 Definitia taxei pe valoarea adaugata Art. 125^1 Semnificatia unor termeni si expresii Art. 125^2 Aplicare teritoriala CAP. 2 Operatiuni impozabile Art. 126 Operatiuni impozabile CAP. 3 Persoane impozabile Art. 127 Persoane impozabile si activitatea economica CAP. 4 Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei Art. 128 Livrarea de bunuri Art. 129 Prestarea de servicii Art. 130 Schimbul de bunuri sau servicii Art. 130^1 Achizitiile intracomunitare de bunuri Art. 131 Importul de bunuri CAP. 5 Locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei Art. 132 Locul livrarii de bunuri Art. 132^1 Locul achizitiei intracomunitare de bunuri Art. 132^2 Locul importului de bunuri Art. 133 Locul prestarii de servicii CAP. 6 Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata Art. 134 Faptul generator si exigibilitatea – definitii Art. 134^1 Faptul generator pentru livrari de bunuri si prestari de servicii Art. 134^2 Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii Art. 134^3 Exigibilitatea pentru livrari intracomunitare de bunuri, scutite de taxa Art. 135 Faptul generator si exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri Art. 136 Faptul generator si exigibilitatea pentru importul de bunuri CAP. 7 Baza de impozitare Art. 137 Baza de impozitare pentru livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii Art. 138 Ajustarea bazei de impozitare Art. 138^1 Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare Art. 139 Baza de impozitare pentru import Art. 139^1 Cursul de schimb valutar CAP. 8 Cotele de taxa Art. 140 Cotele CAP. 9 Operatiuni scutite de taxa Art. 141 Scutiri pentru operatiuni din interiorul tarii Art. 142 Scutiri pentru importuri de bunuri si pentru achizitii intracomunitare Art. 143 Scutiri pentru exporturi sau alte operatiuni similare, pentru livrari intracomunitare si pentru transportul international si intracomunitar Art. 144 Scutiri speciale legate de traficul international de bunuri Art. 144^1 Scutiri pentru intermediari CAP. 10 Regimul deducerilor Art. 145 Sfera de aplicare a dreptului de deducere Art. 146 Conditii de exercitare a dreptului de deducere Art. 147 Deducerea taxei pentru persoana impozabila cu regim mixt si persoana partial impozabila Art. 147^1 Dreptul de deducere exercitat prin decontul de taxa Art. 147^2 Rambursarea taxei catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania Art. 147^3 Rambursarile de taxa catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153 Art. 148 Ajustarea taxei deductibile in cazul achizitiilor de servicii si bunuri, altele decat bunurile de capital Art. 149 Ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital CAP. 11 Persoanele obligate la plata taxei Art. 150 Persoana obligata la plata taxei pentru operatiunile taxabile din Romania Art. 151 Persoana obligata la plata taxei pentru achizitii intracomunitare Art. 151^1 Persoana obligata la plata taxei pentru importul de bunuri Art. 151^2 Raspunderea individuala si in solidar pentru plata taxei CAP. 12 Regimuri speciale Art. 152 Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici Art. 152^1 Regimul special pentru agentiile de turism Art. 152^2 Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati Art. 152^3 Regimul special pentru aurul de investitii Art. 152^4 Regimul special pentru persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile CAP. 13 Obligatii Art. 153 Inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA Art. 153^1 Inregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare Art. 154 Prevederi generale referitoare la inregistrare Art. 155 Facturarea Art. 155^1 Alte documente Art. 156 Evidenta operatiunilor Art. 156^1 Perioada fiscala Art. 156^2 Decontul de taxa Art. 156^3 Alte declaratii Art. 156^4 Declaratia recapitulativa Art. 157 Plata taxei la buget Art. 158 Responsabilitatea platitorilor si a organelor fiscale Art. 158^1 Registrul persoanelor impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata CAP. 14 Dispozitii comune Art. 159 Corectarea documentelor Art. 160 Masuri de simplificare Art. 160^1 Abrogat CAP. 15 Dispozitii tranzitorii Art. 161 Dispozitii tranzitorii Art. 161^1 Operatiuni efectuate inainte si de la data aderarii Art. 161^2 Directive transpuse […]