(1) In aceasta categorie se includ, insa nu sunt limitate, urmatoarele venituri:
a) prime de asigurari suportate de o persoana fizica independenta sau de orice alta entitate, in cadrul unei activitati pentru o persoana fizica in legatura cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii, potrivit cap. III din prezentul titlu;
b) castiguri primite de la societatile de asigurari, ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti cu ocazia tragerilor de amortizare;
AC15-2 c) venituri, sub forma diferentelor de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, fosti salariati, potrivit clauzelor contractului de munca sau in baza unor legi speciale; AC15-2
AC15-2 c) venituri primite de persoanele fizice pensionari, sub forma diferentelor de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte drepturi, fosti salariati,potrivit clauzelor contractului de munca sau in baza unor legi speciale; AC15-2
d) venituri primite de persoanele fizice reprezentand onorarii din activitatea de arbitraj comercial.
AC26 AC15-2 e) venituri primite de persoanele fizice din activitatile mentionate la art. 52 alin. (1) lit. a)-e), in cazul in care contribuabilul a exercitat optiunea de impozitare a acestor venituri potrivit prevederilor art. 79. Optiunea de impunere a venitului brut se exercita in scris, in momentul incheierii fiecarui raport juridic/contract si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestuia. AC15-2 AC26
AC15-2 e) venituri primite de persoanele fizice din activitati desfasurate pe baza contractelor/conventiilor civile, incheiate potrivit Codului civil, altele decat cele care sunt impozitate conform cap. II si conform optiunii exercitate de catre contribuabil. Optiunea de impunere a venitului brut se exercita in scris, in momentul incheierii fiecarei/fiecarui conventii/contract civil si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestei/acestui conventii/contract. AC15-2
(2) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se incadreaza în categoriile prevazute la art. 41 lit. a)-h), altele decât veniturile neimpozabile in conformitate cu prezentul titlu, precum si cele enumerate prin normele metodologice elaborate in aplicarea prezentului articol.
(2) Veniturile din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, prin normele elaborate de Ministerul Finantelor Publice, altele decat veniturile care sunt neimpozabile in conformitate cu prezentul titlu.

- publicitate -

3 COMENTARII

  1. Art. 78 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MOf nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.
    Litera e) a alin. (1) al art. 78 a fost introdusa de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006.