DECIZIA Comisiei fiscale centrale nr. 3/2013

În baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 688/2013 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale,

Comisia fiscală centrală decide:

Articol unic
Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2011, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.635/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 14 octombrie 2011, se completează după cum urmează:

– După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Plăţile realizate de către operatorii de apă – canal către contractori, conform prevederilor acordurilor de împrumut subsidiare şi ale acordurilor de implementare, executate în numele Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, nu sunt considerate avansuri încasate de companiile de apă pentru serviciile efectuate în scopul realizării investiţiei în beneficiul U.A.T. şi, în consecinţă, nu determină exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată, conform art. 134^2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.“

—————

Sursa:
Aprobata prin OMFP 1.778/2013 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2013 – M.Of. nr. 668 din 31.10.2013

- Publicitate -

1 COMENTARIU