MFP: Bugetul de stat pe anul 2014 | Proiect LEGE

65

ACTUALIZARE: Legea 356/2013 – legea bugetului 2014

Ministerul Finantelor Publice a publicat proiectul de LEGE a bugetului de stat pe anul 2014 şi anexele aferente. Proiectul de lege cuprinde dispoziţii referitoare la bugetul de stat pe anul 2014, la bugetele locale pe anul 2014, la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2014, la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2014, la proiecte cu finanţare din fonduri rambursabile pe anul 2014 şi la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020.

Victor Ponta a decalarat că în sedinţa de joi, 14 noiembrie, va fi trimis „către Parlament proiectul Legii bugetului de stat, cu propunerea ca în primele două săptămâni, până la 1 decembrie, să fie dezbătută în comisiile de specialitate şi comisiile de buget-finanţe, şi la începutul lunii decembrie plenul Parlamentului să poată da votul asupra Legii bugetului, astfel încât toţi ordonatorii de credite, instituţii publice centrale sau locale, să poată intra efectiv cu un nou buget de la 1 ianuarie”.

Referinţe anexate:
Proiect Legea bugetului de stat pe anul 2014 – publicat în data de 07.11.2013
Anexe Legea bugetului de stat pe anul 2014 – publicate în data de 13.11.2013
Anexele 1-3
Anexa 4 
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9
Anexa 10

Scrisoarea cadru pentru BS 2014

MFP a publicat si Raportul privind situaţia macroeconomică pe anul 2014 şi perspectiva acesteia pe anii 2015-2017 [document]. Potrivit acestui raport, principalele obiective specifice ale politicii bugetare pentru anul 2014 sunt:
1. Continuarea consolidării fiscale prin reducerea deficitului ESA de la 2,6% din PIB în 2013 la 2,2% din PIB în 2014, respectiv a deficitului cash de la 2,5% din PIB în 2013 la 2,2% din PIB în 2014. Aceste ţinte includ o ajustare pentru investiţii de 0,2% din PIB faţă de Strategia Fiscal-Bugetară 2013-2015, în scopul creării unui spaţiu fiscal pentru stimularea investiţiilor.
2. Stimularea creşterii economice prin:
– Creşterea investiţiilor publice, în special creşterea cofinanţării pentru absorbţia fondurilor europene cu 0,5 puncte procentuale.
– Creşterea finanţării programelor de invesţitii la nivelul autorităţilor locale, de la 14,6 miliarde lei în anul 2013 la 18,4 miliarde lei în anul 2014, respectiv o creştere de 26%. Potrivit Tratatului de aderare la Uniunea Europeană România s-a angajat ca până în anul 2015 pentru sistemele de alimentare cu apă şi până în anul 2018 pentru sisteme de canalizare şi staţii de epurare să asigure localităţilor din România conformarea la legislaţia din domeniul mediului prin dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată, în caz contrar putând fi declanşată procedura de infringement.
– Direcţionarea creşterilor salariale în sectorul bugetar către tinerii absolvenţi din sănătate şi educaţie care rămân în sistem (medici rezidenţi; profesori debutanţi în învăţământul preuniversitar; preparatori şi lectori în învăţământul universitar), pentru a facilita investiţia în sănătate şi educaţie;
– Stimularea mediului de afaceri prin schemele de garanţii de stat şi ajutoare de stat, în special prin noua schemă de garanţii pentru IMM-uri în cuantum de 2 miliarde lei;
– Sprijinirea producătorilor agricoli prin alocarea de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale a sumei de 2,1 miliarde lei, respectiv 1,5 miliarde lei subvenţii pentru sprijinirea producătorilor agricoli şi 0,6 miliarde lei, reprezentând plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal.
3. Prioritizarea investiţiilor publice, prin:
– Aprobarea şi publicarea listei investiţiilor publice prioritare (din rândul investiţiilor semnificative, peste 100 milioane lei). Această listă facilitează atât finalizarea investiţiilor respective, prin concentrarea finanţărilor către investiţiile selectate, cât şi creşterea transparenţei în decizia de alocare a cheltuielilor de investiţii, precum şi în monitorizarea implementării acestora;
– Introducerea obligativităţii raportării lunare a stadiului fizic de execuţie, în unităţi de măsură, pentru creşterea calităţii analizei execuţiei bugetare;
4. Asigurarea protecţiei sociale pentru categoriile de populaţie cu venituri reduse prin:
– indexarea pensiilor cu 3,75%;
– creşterea salariului minim cu 12,5%;
– creşterea venitului minim garantat cu 4,5%.

- Publicitate -

1 COMENTARIU