TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ, PREDICTIBILITATE vs CONFORMARE VOLUNTARĂ

119

TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ ȘI PREDICTIBILITATEA sunt principii stabilite prin LEGI ÎN VIGOARE.

PLATA TAXELOR PRIN CONFORMARE VOLUNTARĂ este solicitarea insistentă și idealul tuturor guvernelor.

Stimați guvernanți, conformarea voluntară se obține prin respect față de contribuabil. Guverne fără respect față de lege, stimulează evaziunea.

TEORETIC, propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se pot transmite la adresa de email publicinfo@mfinante.ro, în termen de 10 zile de la publicare.

PRACTIC, proiectul de act normativ a fost aprobat de Guvern în ziua publicării.

Joi, 14 noiembrie 2013, MFP a publicat in sectiunea transparență decizională proiectul de OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Joi,  14 noiembrie 2013, Guvernul a aprobat o OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Teoretic avem transparență decizională, practic avem un Guvern fără principii, fără respect.

LEGEA 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică prevede că
(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.
(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde: data afişării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul-limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
(3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin. (2).
(4) La publicarea anunţului, autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

ART. 4 Modificarea şi completarea Codului fiscal
(1) Prezentul cod se modifică şi se completează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia.
(2) Orice modificare sau completare la prezentul cod intră în vigoare cu începere din prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată prin lege.

consultare-publica

- Publicitate -