KPMG prezintă un sumar al celei mai recente decizii în materie de TVA, emisă de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene (”CJUE”).

Cazurile conexate C-249/12 Corina-Hrisi Tulică și C-250/12 Călin Ion Plavoşin – Baza de impozitare a TVA aferentă tranzacțiilor imobiliare realizate de către persoane fizice

În data de 7 noiembrie 2013, CJUE a deliberat în aceste cazuri, care privesc două persoane fizice rezidente în România, Corina-Hrisi Tulică și Călin Ion Plavoșin, care au vândut bunuri imobile fără să includă nicio mențiune în contractele de vânzare/cumpărare referitoare la aplicarea TVA la prețul acestora, plecând de la premisa că nu se calificau drept persoane impozabile.

Organele fiscale competente din România au considerat că cei doi se calificau drept persoane impozabile care desfășoară operațiuni taxabile și că TVA colectată/de plată ar fi trebuit adăugată la prețul de vânzare agreat contractual. Întrucât persoanele în cauză nu au fost de acord cu această metodă de calcul, CJUE a fost întrebată dacă, în situația în care un contract de vânzare/cumpărare a unui bun imobil nu cuprinde nicio mențiune cu privire la aplicarea TVA la preț, baza de impozitare a TVA trebuie constituită din prețul bunului, diminuat cu valoarea TVA aferente sau din prețul bunului convenit de către părți.

CJUE a decis că, în cazul în care furnizorul este o persoană fizică care este obligată la plata TVA datorate tranzacției, neavând posibilitatea de a-și recupera de la beneficiar TVA, iar prețul imobilelor a fost stabilit fără nicio mențiune contractuală cu privire la aplicarea TVA la preț, prețul agreat se consideră că deja include TVA.

Această decizie aduce clarificări importante cu privire la tratamentul TVA aplicabil tranzacțiilor imobiliare efectuate de către persoane fizice și este în contradicție cu abordarea autorităților fiscale române de până acum. În consecință, aplicabilitatea acestei hotărâri ar trebui analizată în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte.

Conținut integral decizia CJUE.

- Publicitate -