Parlamentul European a aprobat bugetul UE 2014 – 2020

83

Marți, 19 noiembrie 2013,  Parlamentul a aprobat bugetul pe termen lung al UE, pentru 2014 – 2020. Toate condițiile exprimate în rezoluția din iulie – adoptată ca urmare a unui acord politic la cel mai înalt nivel între Parlament, Președinția irlandeză și Comisia – au fost îndeplinite.

Bugetul total pentru următorii șapte ani este de 960 de miliarde EURO pentru angajamente și 908 miliarde EURO pentru plăți (la prețurile din 2011).

ROMANIA are o alocare de 21,83 miliarde EURO (la prețurile din 2011), 24,67 miliarde EURO (la prețurile curente) pe perioada 2014-2020 din Fondurile alocate politicii de coeziune. 

Comisia Europeană a salutat aprobarea în PE a bugetului UE. Negocierea bugetului UE a început în iunie 2011. – Comunicat al Comisiei Europene privind adoptarea MFF 2014-2020

Siteul CE privind MFF 2014-2020

buget-UE-2014-2020

Parlamentul a insistat ca toate bazele legale pentru diferite programe UE să fie finalizate pe baza codeciziei între Consiliu și Parlament. Acest lucru a fost îndeplinit și ca urmare, multe programe sunt votate în această sesiune plenară.

Utilizarea optimă a fiecărui euro

În acordul din iunie 2013, Parlamentul a asigurat deja prioritățile cheie pentru mandatul său de negociere. Printre acestea se află o flexibilitate aproape totală de mutare a fondurilor neutilizate (creditele de plată) de la un an la altul și de la o categorie de cheltuieli la alta. Această flexibilitate este necesară pentru a asigura că fiecare euro din bugetul UE este utilizat acolo unde este necesar, mai ales în situația actuală în care bugetele anuale vor scădea.

Revizuirea la mijlocul perioadei bugetare

O altă realizare cheie a Parlamentului a fost inserția unei „clauze de revizuire” care va cere Comisiei Europene să prezinte o revizuire a modului de funcționare a bugetului UE pe termen lung (MFF) în 2016, ținând seama de situația economică de la acel moment. A fost subliniată în mod special alinierea duratei viitoare a MFF – în prezent fiind de șapte ani – la ciclurile politice de cinci ani din instituțiile UE. Revizuirea va fi însoțită de o propunere legislativă de revizuire.

Rezultatul votului

Regulamentul MFF a fost adoptat cu 537 de voturi pentru, 126 împotrivă și 19 abțineri. Acordul interinsitutțional care însoțește acest regulament a fost adoptat cu 557 de voturi pentru, 118 împotrivă și 11 abțineri.

Consiliul de Miniștri va supune la vot MFF ca punct A în cadrul Consiliului din 2 decembrie privind competitivitatea.

- Publicitate -