Politicile UE sunt puse în aplicare printr-o gamă largă de programe și fonduri care oferă sprijin financiar pentru a sute de mii de beneficiari, cum ar fi agricultorii, studenți, oameni de știință, ONG-uri, întreprinderi, orașe, regiuni și multe altele.

Programele din cadrul financiar multianual 2014-2020 publicate pe siteul CE sunt:
Fondul pentru azil și migrație
Instrumentul financiar de protecție civilă + urgenta Centru de răspuns
Mecanismul de protecție civilă
Fondul de coeziune
Politica Agricolă Comună ( pilonul I )
Competitivitate
Mecanismul Conectarea Europei
Programul consumatori
Copernic ( GMES )
Competitivitatea întreprinderilor și IMM-uri ( COSME )
Creative Programul Europa
Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare
Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului
Fondul european pentru pescuit și maritim
Mediu și politici climatice ( LIFE +)
Erasmus +
Instrumentul european de vecinatate
Europa pentru cetățeni
Corpul european de voluntari de ajutor umanitar
Vamă 2020 și Fiscalis
Siguranța alimentară
Galileo
Fondul de garantare pentru acțiuni externe
Sănătate pentru creștere economică
Orizont 2020
Ajutorul umanitar
Instrumentul de cooperare pentru securitate nucleară ( INSC )
Instrumentul de Pre – aderare ( IPA )
Fondul pentru securitate internă
Sisteme IT (IT – agenții mari)
ITER
Justiție
Asistență macro – financiară
Programele de asistență pentru dezafectarea nucleară
Regiunile ultraperiferice și slab populate
Instrumentul de parteneriat ( PI )
Convergență regională
Drepturi și cetățenie
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală ( FEADR ) ( CAP pilonul II )
Securitate comună (PESC )
Schimbare socială și inovare
Instrumentul de stabilitate (IS )
Cooperarea teritorială
Regiunile de tranziție
Inițiativa locuri de muncă pentru tineri

[mai multe detalii pe pagina CE]

- Publicitate -