LEGEA 303/2013 – Aprobarea OUG 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
2013-11-19 – Publicat in M.Of. nr. 709 din 19.11.2013

LEGE nr. 303/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 30 decembrie 2010, cu următoarea modificare:

La anexa nr. 1, titlul VII «Accize şi alte taxe speciale», nr. crt. 3 «Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri» se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse U.M. Acciza (echivalent euro/U.M.)
3. Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri hi de produs
3.1. liniştite, din care: 10,00
3.1.1. cidru de mere şi de pere cu codurile NC 2206 00 51 şi NC 2206 00 81 0,00
3.1.2. hidromel cu codurile NC 2206 00 59 şi NC 2206 00 89 obţinut prin fermentarea unei soluţii de miere în apă 0,00
3.2. spumoase 45,00“

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

- Publicitate -