Codul fiscal 2014: Modificări privind impozitului pe profit şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

522

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 (Monitorul Oficial nr. 703/15.11.2013) aprobă modificări şi completări ale Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Foto ShutterstockTax
Foto Shutterstock Tax

Modificările referitoare la impozitului pe profit şi impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2014, sunt:

Impozitul pe profit
1. Scutirea câştigurilor de capital, dacă contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de un an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare, pentru:
– veniturile din dividende primite de la persoane juridice din state terţe cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri;
– câştigurile de capital realizate de contribuabili din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare;
– veniturile obţinute de o persoană juridică română din lichidarea unei alte persoane juridice.
2. Au fost introduse, respectiv modificate, şi prevederile referitoare la:
– scutirea de impozit a dividendelor primite de o persoană juridică română de la altă persoană juridică română;
– scutirea de impozit a dividendelor primite de o persoană juridică română de la altă persoană juridică străină situată într-un stat membru;
– neimpozitarea dividendelor distribuite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române.
3. Modificarea condiţiilor de schimbare a anului fiscal pentru contribuabilii care solicită modificarea exerciţiului financiar, potrivit art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
4. Revizuirea regimului fiscal aplicabil cheltuielilor cu sponsorizarea, în sensul reportării sumelor care rămân nededuse în anul fiscal, întrucât depăşesc limita minimă care se scade din impozitul pe profit, 3 la mie din cifra de afaceri dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit, în următorii 7 ani consecutivi;
5. Revizuirea regimului fiscal aplicabil veniturile impozitate în străinătate, incluse în profitul impozabil atribuibil sediului permanent din Romania al unei persoane juridice din alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat din Spaţiul Economic European, vor beneficia de avantajul fiscal al creditului fiscal extern acordat unei persoane juridice române, indiferent dacă convenţia de evitare a dublei impuneri aplicabilă încheiată între România şi statul sursă a veniturilor prevede sau nu în mod explicit acest avantaj fiscal în favoarea sediului permanent.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
1. nu mai aplică sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor contribuabilii care realizează venituri din consultanţă şi management dacă ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în total venituri este peste 20%;
2. s-au eliminat din baza de impunere veniturile reprezentând diferenţele de curs valutar şi a reducerilor comerciale acordate ulterior facturării.

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. Bunaseara vreau daca este posibil un sfat. Trebuie sa deschid o societate care va face consultarea si management. Veniturile mele vor fi de € 40000. Va fi o microinteprindere? Impozitul va fi de 3%? Consulent ma spus că trebuie sa fie 3% + 16%. Dar de ce? E adevărat?
    Mulțumesc frumos