Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 (Monitorul Oficial nr. 703/15.11.2013) au fost aprobate modificări importante privind reginul accizelor.

Creşterea nivelului accizelor

Începând cu 1 ianuarie 2014, va creşte nivelul accizelor pentru anumite produse energetice, după cum urmează:
– benzină cu plumb: de la 547 euro/tonă la 637,91 euro/tonă, respectiv de la 421,19 euro/1.000 litri, la 491,19 euro/1.000 litri;
– benzină fără plumb: de la 467 euro/tonă la 557,91 euro/tonă, respectiv de la 359,59 euro/1.000 litri, la 429,59 euro/1.000 litri;
– motorină: de la 391 euro/tonă la 473,85 euro/tonă, respectiv de la 330,395 euro/1.000 litri la 400,359 euro/1.000 litri;
– petrol lampant (kerosen) utilizat drept combustibil pentru motor: de la 469,89 euro/tonă la 557,39 euro/tonă, respectiv de la 375,91 euro/1.000 litri 445,91 euro/1.000 litri.

Conversia în lei a sumelor exprimate in euro
Valoarea în lei a accizelor și a impozitului la țițeiul din producția internă, se determină pe baza cursului de schimb leu-euro publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent.

Începând cu 1 ianuarie 2014, în situația în care cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent este mai mic decât cursul valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, valoarea în lei a accizelor și a impozitului la țițeiul din producția internă se determină pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, actualizat cu media anuală a indicelui prețurilor de consum calculată în luna septembrie din anul precedent, comunicată oficial de Institutul Național de Statistică, până la data de 15 octombrie.

- publicitate -

Garanţia

Începând cu 1 ianuarie 2014, nivelul garanției reduse de care pot beneficia antrepozitarii autorizați nu poate fi mai mic decât nivelul minim prevăzut în Normele metodologice.

Noi prevederi legate de comercializarea anumitor produse accizabile

Începând cu 1 ianuarie 2014 este interzisă vânzarea de țigarete, de către orice persoană, către persoane fizice, la un preț mai mic decât prețul de vânzare cu amănuntul declarat. Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție sancționată cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei.

De asemenea, sunt interzise:
– vânzările cu prime (aşa cum sunt acestea definite de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă) pentru produsele accizabile supuse regimului de marcare prin timbre sau banderole (i.e. băuturi fermentate altele decât bere și vinuri; produse intermediare și alcool etilic, cu excepțiile prevăzute în Normele metodologice; tutun prelucrat);

– practicarea, în cadrul vânzărilor cu preț redus (aşa cum sunt acestea definite de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă), pentru produsele accizabile supuse regimului de marcare prin timbre sau banderole (i.e. băuturi fermentate altele decât bere și vinuri; produse intermediare și alcool etilic, cu excepțiile prevăzute în normele metodologice; tutun prelucrat), de prețuri de vânzare mai mici decât costurile ocazionate de producerea, importul sau desfacerea produselor accizabile vândute, la care se adaugă acciza și TVA.

Nerespectarea prevederilor cu privire la vânzările cu prime sau la vânzările cu preț redus pentru produsele accizabile supuse regimului de marcare prin timbre sau banderole constituie contravenție și se va sancționa cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și cu confiscarea produselor, iar în situația în care acestea au fost vândute, cu confiscarea sumelor rezultate din această vânzare.