HOTARARE nr. 1051/2008 din 10 septembrie 2008 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
2011-01-01 – Abrogata de HG nr. 1193/2010 din 24 Noiembrie 2010 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
2008-10-01 – Data intrarii in vigoare: 01 Octombrie 2008
2008-10-01 – Abroga HG nr. 1507/2007 din 12 decembrie 2007 entru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
2008-09-12 – Publicat in: Monitorul Oficial nr. 649 din 12 septembrie 2008

HG nr. 1051/2008 din 10 septembrie 2008 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 159 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 540 lei lunar, in perioada 1 octombrie-31 decembrie 2008, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna, reprezentand 3,176 lei/ora.
ART. 2
Începand cu data de 1 ianuarie 2009, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 600 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2009, reprezentand 3,529 lei/ora.
ART. 3
În luna iunie 2009, Guvernul, impreuna cu partenerii sociali, va analiza valoarea realizata a castigului salarial mediu brut lunar corespunzator primelor 4 luni. În situatia in care se constata abateri mai mari de 5% intre castigul salarial mediu brut lunar pe economie realizat fata de cel prognozat pe intregul an, Guvernul va modifica prin hotarare salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, de la 1 iulie 2009, astfel incat ponderea acestuia in castigul salarial mediu brut lunar sa fie 33%.
ART. 4
Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata prevazut la art. 1 si 2.
ART. 5
(1) Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevazut de art. 1 si 2 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.
(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Şanse, prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 6
(1) Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 octombrie 2008.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 1.507/2007 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 20 decembrie 2007, se abroga.

PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
contrasemneaza: Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse, Paul Pacuraru
p. Ministrul economiei si finantelor, Eugen Teodorovici, secretar de stat
Bucuresti, 10 septembrie 2008.
Nr. 1.051.

- Publicitate -

1 COMENTARIU

 1. 1 ian. 2001 – 1 mar. 2001
  HG nr. 1.166/2000-MOF nr .615 din 29 nov. 2000
  – 1.000.000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2001, reprezentand 5.882,40 lei/ora

  1 mar. 2001 – 1 mar. 2002
  HG nr. 231 /2001-MOF nr. 83 din 19 feb. 2001
  – 1.400.000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna1, reprezentand 8.235,30lei/ora

  1 mar. 2002 – 31 dec. 2002
  HG nr. 1.037/2001-MOF nr. 671 din 24 oct. 2001
  – 1.750.000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna1, reprezentand 10.294,15 lei/ora

  1 ian. 2003 – 31 dec. 2003
  HG nr. 1.105/2002-MOF nr. 752 din 15 oct. 2002
  – 2.500.000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna, reprezentand 14.705,90 lei/ora

  1 ian. 2004 – 31 dec. 2004
  HG nr. 1.515/2003-MOF nr. 920 din 22 dec. 2003
  – 2.800.000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 172 de ore in medie pe luna, reprezentand 16.279,90 lei/ora

  1 ian. 2005
  HG nr. 2.34/52004 – MOF nr. 1 din 3 ian. 2005
  – 3.100.000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 171,333 de ore in medie pe luna, reprezentand 18.093,40 lei/ora

  1 ian. 2006
  HG nr. 1.766/2005 – M. Of. nr. 1.182 din 28 dec. 2005
  – 330 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore in medie pe luna in anul 2006, reprezentand 1,95 lei RON/ora

  1 ian. 2007
  HG nr. 1.825/2006 – MOF nr. 1.025 din 22 decembrie 2006
  – 390 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 ore in medie pe luna in anul 2007, reprezentand 2,294 lei /ora

  1 ian. 2008 HG nr. 1.507/2007-
  MOF nr. 877 din 20 decembrie 2007
  – 500 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 ore in medie pe luna incepand cu 1 ianuarie 2008, reprezentand 2,941 lei /ora