AC15-2 (1) Prin exceptie de la prevederile art. 150 alin. (1), in cazul operatiunilor taxabile persoana obligata la plata taxei este beneficiarul pentru operatiunile prevazute la alin. (2). Conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atat furnizorul, cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153.
(2) Operatiunile pentru care se aplica taxarea inversa sunt:
a) livrarea de deseuri si materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata, cu modificarile ulterioare;
b) livrarea de masa lemnoasa si materiale lemnoase, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare. AC15-2
ACn c) livrarea de bunuri din urmatoarele categorii: cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahar, faina, paine si produse de panificatie, astfel cum sunt stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. ACn
AC27 d) transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile in conformitate cu art. 12 din directiva, precum si transferul altor unitati care pot fi utilizate de operatori in conformitate cu aceeasi directiva. AC27
AC15-2 (3) Pe facturile emise pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii prevazute la alin. (2) furnizorii/prestatorii nu vor inscrie taxa colectata aferenta. Beneficiarii vor determina taxa aferenta, care se va evidentia in decontul prevazut la art. 156^2, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila. Beneficiarii au drept de deducere a taxei in limitele si in conditiile stabilite la art. 145-147^1.
(4) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atat furnizorii, cat si beneficiarii. Prin norme se stabilesc responsabilitatile partilor implicate in situatia in care nu s-a aplicat taxare inversa.
(5) Prevederile prezentului articol se aplica numai pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii. AC15-2
AC15-2 (1) Furnizorii si beneficiarii bunurilor/serviciilor prevazute la alin. (2) au obligatia sa aplice masurile de simplificare prevazute de prezentul articol. Conditia obligatorie pentru aplicarea masurilor de simplificare este ca atat furnizorul, cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA, conform art. 153.
(2) Bunurile si serviciile pentru livrarea sau prestarea carora se aplica masurile de simplificare sunt:
a) deseurile si materiile prime secundare, rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001  privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata, cu modificarile ulterioare;
b) bunurile si/sau serviciile livrate ori prestate de sau catre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa, cu exceptia bunurilor livrate în cadrul comertului cu amanuntul;
c) materialul lemnos, conform prevederilor din norme.
AC15-2
(2) Bunurile si serviciile pentru livrarea sau prestarea carora se aplica masurile de simplificare sunt:
a) deseurile si materiile prime secundare, rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata, cu modificarile ulterioare;
b) cladirile, partile de cladire si terenurile de orice fel, pentru a caror livrare se aplica regimul de taxare;
c) lucrarile de constructii-montaj;

d) bunurile si/sau serviciile livrate ori prestate de sau catre persoanele aflate in stare de faliment declarata prin hotarare definitiva si irevocabila;
e) materialul lemnos, conform prevederilor din norme.

AC15-2 (3) Pe facturile emise pentru livrarile de bunuri prevazute la alin. (2) furnizorii sunt obligati sa inscrie mentiunea ®taxare inversa¯, fara sa inscrie taxa aferenta. Pe facturile primite de la furnizori, beneficiarii vor inscrie taxa aferenta, pe care o evidentiaza atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa. Pentru operatiunile supuse masurilor de simplificare nu se face plata taxei intre furnizor si beneficiar.
(4) Beneficiarii care sunt persoane impozabile cu regim mixt aplica si prevederile art. 147, in functie de destinatia achizitiilor respective.
(5) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atat furnizorii/prestatorii, cat si beneficiarii. In situatia in care furnizorul/prestatorul nu a mentionat ®taxare inversa¯ in facturile emise pentru bunurile/serviciile care se incadreaza la alin. (2), beneficiarul este obligat sa aplice taxare inversa, sa nu faca plata taxei catre furnizor/prestator, sa inscrie din proprie initiativa mentiunea ®taxare inversa¯ in facturi fiscale si sa indeplineasca obligatiile prevazute la alin. (3).
AC15-2

- Publicitate -

11 COMENTARII

 1. NOTA ref. la <span class="modif5">ACn</span>

  Conform art. II din OUG 54/2010:

  (1) Prevederile art. I pct. 3 se aplica incepand cu a 10-a zi urmatoare comunicarii de catre Consiliul Uniunii Europene a aprobarii derogarii pentru aplicarea acestor prevederi, pana la data de 31 decembrie 2011. Ministerul Finantelor Publice va publica pe site-ul sau oficial http://www.mfinante.ro data comunicarii de catre Consiliul Uniunii Europene a aprobarii derogarii.

  Prevederile art. I pct. 3 din OUG se refera la completarea art. 160 (2) cu litera c) [taxarea inversa la livrarea de bunuri din urmatoarele categorii: cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahar, faina, paine si produse de panificatie]

 2. Litera b) a alin. (1) al art. 160 a fost modificata de pct. 80 al art. I din ORDONANTA nr. 83/2004.

  Alin. (2) al art. 160 a fost modificat de pct. 81 al art. I din ORDONANTA nr. 83/2004.

  Art. 160 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 138 al art. I din LEGEA nr. 343/2006.