ANAF: Modificarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare TVA formulate de cãtre persoane impozabile neînregistrate și stabilite în afara UE | Proiect Ordin

86

ANAF a publicat pentru consultare publica proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de cãtre persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii.

Referințe anexate:
Proiect Ordin 
Referat de aprobare

- Publicitate -