OPANAF 3751/2013 – Competenţa de efectuare a activităţilor de analiză de risc şi selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării fiscale prealabile documentare

59

2013-1209 – Publicat în M.Of. nr. 765 din 9.12.2013

ORDIN nr. 3.751/2013 privind competenţa de efectuare a activităţilor de analiză de risc şi selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării fiscale prealabile documentare

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al art. 1091alin. (1) şi (11) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al cap. III secţiunile 1 şi 11 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1
Direcţia verificări fiscale este structura competentă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în efectuarea activităţilor de analiză de risc şi selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării fiscale prealabile documentare, pe întregul teritoriu al ţării, aşa cum sunt reglementate aceste activităţi de Hotărârea Guvernului nr. 248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2
Direcţia verificări fiscale va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Gelu-Ştefan Diaconu

- Publicitate -