Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat la adresa www.anaf.ro, categoria Legislaţie/ Transparenţă decizională, proiectului de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Notificare privind modificarea anului fiscal”, formularul 014.

Potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, anul fiscal este anul calendaristic.
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, a fost completat art. 16 din Codul Fiscal, în sensul că fac excepţie de la această regulă contribuabilii care au optat, în conformitate cu legislaţia contabilă în vigoare, pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, şi care optează pentru anul fiscal corespunzător exerciţiului financiar.

Prevederea legală se aplică începând cu 1 ianuarie 2014.

Contribuabilii care optează pentru modificarea anului fiscal, au obligaţia de a comunica organului fiscal competent această opţiune, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul anului fiscal modificat.

Referințe anexate:
Comunicatul de presa emis de ANAF
Proiect Ordin
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Referat de aprobare

- Publicitate -