Sari la conținut

MFP: Depunerea situaţiilor financiare și raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile MFP | Proiect Ordin

Vineri, 20 decembrie 2013, Ministerul Finanțelor Publice a publicat online în secțiunea de transparență decizională proiectul de Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

MFP precizează în referatul de aprobare că prin proiectul de ordin se aduc clarificări referitoare la întocmirea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2013 şi a raportărilor contabile anuale întocmite de operatorii economici la 31 decembrie 2013, precum şi la depunerea lor la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Referitor la sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, potrivit Legii nr. 571/2013 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul persoanelor juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, impozitul pe profit se aplică asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent, respectiv asupra profitului impozabil determinat la nivelul sediului permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale.

Una dintre informaţiile cuprinse în situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale, aferente exerciţiului financiar 2013 se referă la impozitul pe profit. În aceste condiţii este necesară introducerea unor prevederi referitoare la întocmirea de către sediile permanente a situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile cerute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul proiect de ordin este structurat în prevederi aplicabile entităţilor care întocmesc situaţii financiare anuale, respectiv prevederi aplicabile entităţilor care întocmesc raportări contabile anuale.

În ceea ce priveşte situaţiile financiare anuale, prin proiectul de ordin se prezintă separat tipurile de situaţii financiare anuale întocmite în funcţie de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.239/2011.

O anexă distinctă la proiectul de ordin este consacrată societăţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. Acestea urmează să întocmească atât situaţii financiare anuale individuale în baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi raportări contabile anuale, în formatul prevăzut prin proiectul de ordin.

Referințe anexate:
Proiect Ordin
Referat de aprobare

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version