Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anunţă contribuabilii că programul de lucru cu publicul al organelor fiscale teritoriale în data de 27 şi 30.12.2013 este 8.30 – 16.30.

În data de 27 decembrie 2013, unităţile Trezoreriei Statului încasează în numerar impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

În data de 30 decembrie 2013 unităţile trezoreriei statului încasează impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, în numerar, pană la ora 10.30.

Sumele aferente impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat achitate de contribuabili din conturi bancare, prin virament sau prin alte mijloace de plată, în zilele de 27, 30 şi 31 decembrie 2013, se decontează în relaţia cu trezoreria statului în regim normal.
Zilele de 31.12.2013 şi 03.01.2014 sunt zile libere.

- Publicitate -