Sari la conținut

ART. 157 Plata taxei la buget

(1) Orice persoana trebuie sa achite taxa de plata organelor fiscale pana la data la care are obligatia depunerii unuia dintre deconturile sau declaratiile prevazute la art. 156^2 si 156^3.
AC15-2 (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoana impozabila inregistrata conform art. 153 va evidentia in decontul prevazut la art. 156^2, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art. 145-147^1, taxa aferenta achizitiilor intracomunitare, bunurilor si serviciilor achizitionate in beneficiul sau, pentru care respectiva persoana este obligata la plata taxei, in conditiile art. 150 alin. (2)-(6).
(3) Taxa pentru importuri de bunuri, cu exceptia importurilor scutite de taxa, se plateste la organul vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate, eliberata de alt stat membru, sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import trebuie sa plateasca taxa pe valoarea adaugata la organul vamal pana la data la care au obligatia depunerii declaratiei de import pentru TVA si accize.
(4) Prin exceptare de la prevederile alin. (3), pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv, nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care au obtinut certificat de amanare de la plata, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. De la data de 1 ianuarie 2013, prin exceptare de la prevederile alin. (3), nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153. AC15-2
AC15-2 (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), persoana impozabila inregistrata conform art. 153 va evidentia in decontul prevazut la art. 156^2, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art. 145-147^1, taxa aferenta achizitiilor intracomunitare, bunurilor si serviciilor achizitionate in beneficiul sau, pentru care respectiva persoana este obligata la plata taxei, in conditiile art. 150 alin. (1) lit. b)-g).
AC8-3 (3) Taxa pentru importuri de bunuri, cu exceptia importurilor scutite de taxa, se plateste la organul vamal, in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import.
Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate eliberata de alt stat membru trebuie sa plateasca taxa pe valoarea adaugata la organul vamal pana la data la care au obligatia depunerii declaratiei de import pentru TVA si accize. AC8-3
AC15-2
AC8-3 (3) Taxa pentru importuri de bunuri, cu exceptia importurilor scutite de taxa, se plateste la organul vamal, in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. AC8-3
AC15-2 (4) Prin exceptare de la prevederile alin. (3), în perioada 15 aprilie 2007-31 decembrie 2011 inclusiv nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care au obtinut certificat de amanare de la plata, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului economiei si finantelor. De la data de 1 ianuarie 2012, prin exceptare de la prevederile alin. (3), nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153. AC15-2
(4) Prin exceptare de la prevederile alin. (3), in perioada 15 aprilie 2007 – 31 decembrie 2008 inclusiv, nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, care au obtinut certificat de amanare de la plata, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. De la data de 1 ianuarie 2009, prin exceptare de la prevederile alin. (3), nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153.
(5) Persoanele impozabile prevazute la alin. (4) evidentiaza taxa aferenta bunurilor importate in decontul prevazut la art. 156^2 , atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art. 145-147^1.
AC27 (6) În cazul in care persoana impozabila nu este stabilita in Romania si este scutita, in conditiile art. 154 alin. (3), de la inregistrare, conform art. 153, organele fiscale competente trebuie sa emita o decizie in care sa precizeze modalitatea de plata a taxei pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional, pentru care persoana impozabila este obligata la plata taxei. AC27
AC27 (6) In cazul in care persoana impozabila nu este stabilita in Romania si este scutita, in conditiile art. 154 alin. (4), de la inregistrare, conform art. 153, organele fiscale competente trebuie sa emita o decizie in care sa precizeze modalitatea de plata a taxei pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional, pentru care persoana impozabila este obligata la plata taxei. AC27
AC15-2 (7) Pentru importul de bunuri scutit de taxa in conditiile prevazute la art. 142 alin. (1) lit. l), organele vamale pot solicita constituirea de garantii privind taxa pe valoarea adaugata. Garantia privind taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor importuri se constituie si se elibereaza in conformitate cu conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. AC15-2
AC15-2 (7) Incepand cu data de 15 aprilie 2007 inclusiv, pentru importul de bunuri scutit de taxa in conditiile prevazute la art. 142 alin. (1) lit. l), taxa pe valoarea adaugata se garanteaza la organele vamale. Garantia privind taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor importuri se elibereaza la solicitarea importatorilor in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. AC15-2

9 comentarii la „ART. 157 Plata taxei la buget”

 1. Pingback: OMEF 3424/2008 - Modificarea si completarea unor norme si instructiuni

 2. Pingback: MFP: Dreptul de deducere al TVA pentru achizitii intracomunitare neraportate

 3. Pingback: OUG 200/2008 - modificarea si completarea Codului Fiscal

 4. Pingback: OpANAF 94/2008 - 300 Decontul de taxa pe valoarea adaugata

 5. Pingback: OMFP 500/2007 - Certificatul de amanare de la plata TVA in vama

 6. Pingback: DGFP: Regimul TVA al achizitiei intracomunitare de autoturisme second-hand

 7. Pingback: Regimul TVA al tranzactiilor cu autoturisme noi si second-hand

 8. Art. 157 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 135 al art. I din LEGEA nr. 343/2006.

  Alin. (4) si (5) ale art. 157 au fost modificate de pct. 1 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 22/2007.

  Alin. (7) al art. 157 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 22/2007.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version