MFP: Modificarea HG 831/2004 – Normele privind limitele admisibile de perisabilitate | Proiect HG

1028

MFP a publicat proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 831/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare.

Prin proiectul de HG se propune ca, pentru instituţiile publice, limitele maxime de perisabilitate admise să fie aprobate de ordonatorul principal de credite, fără a mai fi necesar avizul MFP.

Referințe anexate:
Proiect Hotărâre
Notă de fundamentare 

- Publicitate -