MFP: Stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice | Proiect HG

146

MFP a publicat proiectul de Hotărâre privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice.

Proiectul de act normativ prevede că, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, valoarea minimă de intrare a activelor fixe stabilită în condiţiile art.7 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice cu modificările şi completările ulterioare, este de 2500 lei.

De asemenea, Valoarea rămasă neamortizată a activelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsă între 1800 lei şi 2500 lei existente în patrimoniul instituţiilor publice la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se va recupera pe durata normală de funcţionare rămasă.

Referințe anexate:
Proiect HG
Notă de fundamentare 

- Publicitate -

7 COMENTARII