Prin OMFP 1954/2005 au fost aprobate clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice (Anexa nr. I), componentele acesteia (Anexele 1 – 10) și clasificaţia în profil departamental (Anexa II și III). Potrivit ordinului, modificările la clasificații se aprobă de către MFP și se publică pe pagina de internet mfinante.ro.

ACTUALIZARE 21 oct 2014:  Anexa I  Anexa I (economica)  Anexa II  Anexa III   |  Anexa 1        Anexa 2        Anexa 3        Anexa 4      Anexa 5     Anexa 6        Anexa 7        Anexa 8        Anexa 9      Anexa 10

CUPRINS
Anexa nr. IClasificatia indicatorilor privind finantele publice
Anexa nr. 1Clasificatia indicatorilor privind bugetul de stat
Anexa nr. 2Clasificatia indicatorilor privind bugetele locale
Anexa nr. 3Clasificatia indicatorilor privind bugetul asigurărilor sociale de stat
Anexa nr. 4Clasificatia indicatorilor privind bugetul asigurărilor pentru somaj
Anexa nr. 5Clasificatia indicatorilor privind bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate
Anexa nr. 6Clasificatia cheltuielilor din credite externe
Anexa nr. 7Clasificatia cheltuielilor din credite interne
Anexa nr. 8Clasificatia indicatorilor privind bugetul fondurilor externe nerambursabile
Anexa nr. 9Clasificatia indicatorilor privind bugetul trezoreriei statului
Anexa nr. 10Clasificatia indicatorilor privind bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
Anexa nr. IIClasificatia in profil departamental cuprinzand autoritatile publice, ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale, judetene si municipiul Bucuresti
Anexa nr. IIIClasificatia in profil departamental a autoritatilor si institutiilor publice finantate integral din venituri proprii

Surse:
www.mbuget.gov.ro
mfinante.ro/clasificatii