COMUNICAT DE PRESĂ: ANAF aniversează 10 ani de activitate 

În ianuarie 2014 se împlinesc 10 ani de când Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a fost înfiinţată ca organ de specialitate al statului cu atribuţii în colectarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat şi cu atribuţii în combaterea evaziunii fiscale.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală mulţumeşte tuturor contribuabililor oneşti pentru susţinere, implicare şi înţelegere a misiunii instituţiei pe parcursul celor 10 ani de activitate. Timp de 10 ani deviza ANAF a fost dezvoltarea unui parteneriat solid cu toţi contribuabilii.

Dintre reformele importante realizate de-a lungul celor 10 ani reamintim:

2004 – înfiinţarea Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, preluarea colectării contribuţiilor sociale datorate de angajator şi crearea portalului www.anaf.ro, care în prezent oferă informaţii dintre cele mai variate grupate după diferite criterii, în acord cu cerinţele contribuabililor, astfel:

-asistenţă contribuabili: prevederile legislaţiei fiscale, formularele fiscale, precum şi alte informaţii privind nivelul normelor de venit pe anul în curs, calendarul anual al obligaţiilor fiscale, preţurile medii agricole pentru evaluarea veniturilor obţinute din arendă, materiale de prezentare a diferitelor impozite şi taxe, convenţii pentru evitarea dublei impuneri etc.

-noutăţi;

-servicii on-line (depunere electronică, notificări, acces la dosarul fiscal, registrul persoanelor impozabile, etc.);

-informaţii publice (liste contribuabili mari şi mijlocii, telverde anticorupţie etc.) etc.

2005 – înfiinţarea Call Center-ului ANAF cu scopul de a oferi răspunsuri la întrebările adresate  de către contribuabili cu privire la aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale şi demararea procesului depunerii on line a declaraţiilor fiscale de către marii contribuabili, extins ulterior în ceea ce priveşte categoriile de contribuabili şi tipul de declaraţii;.

2006 – infiintarea structurii pentru administrarea contribuabililor mijlocii la nivelul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti 

2007 – a fost extins sistemul de administrare a contribuabililor mijlocii la nivelul tuturor direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi  a fost creat Contul Unic pentru virarea impozitelor, contribuţiilor şi a altor sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de către contribuabili. 

2008 – implementarea ANAFI – baza de date cu întrebari şi răspunsuri privind problematica fiscală. Baza de date este actualizată permanent cu cele mai frecvente speţe.

2009 – înfiinţarea Unităţii de imprimare rapidă la Râmnicu Vâlcea, care asigură tipărirea centralizată a unor acte administrative din întreaga administraţie fiscală (notificări, somaţii), având un rol important în reducerea treptată a costului colectării, expedierea actelor administrative către contribuabili şi  mai ales dinamizarea executării silite, fiind eliminat subiectivismul în ceea ce priveşte acest proces.

2010a fost creat şi publicat pe portal Registrul Operatorilor Intracomunitari (pentru prevenirea evaziunii fiscale în domeniul tranzacţiilor intracomunitare) care cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare.

2011 unificarea bazelor de calcul pentru contribuţiile sociale, ceea ce a permis înfiinţarea Declaraţiei unice pentru obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

2012 – preluarea colectarii contributiilor sociale pentru persoanele fizice

2013 – facilitarea accesului la dosarul fiscal on-line de către contribuabili şi posibilitatea de obţinere a unor informaţii prin SMS. De asemenea, în 2013 a fost demarat proiectul de modernizare cu sprijinul Băncii Mondiale. 

Anul trecut ANAF a trecut printr-un amplu proces de reorganizare, toate structurile au fost regionalizate în 8 Direcţii Generale Regionale ale Finanţelor Publice, Autoritatea Naţională a Vămilor a fuzionat cu ANAF şi a fost înfiinţată Direcţia Generală Antifraudă Fiscală. 

ANAF apreciază contribuabilii  ca parteneri valoroşi, iar angajamentele instituţiei pentru viitor în raport cu aceştia sunt o mai mare transparenţă, simplificarea procedurilor şi reducerea costurilor.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

- Publicitate -